vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

OCW-winteropleiding jaar 2020: Duurzame wegen - Onderhoud en reparaties

Publicatiedatum: 04-11-2019 16:42

De wintermaanden komen er weldra aan, en dan weet je dat je op het OCW kan rekenen voor een nieuwe editie van de Winteropleiding. Sinds 2004 presenteren zij in de maanden januari tot maart een vier- of vijfdaagse basiscursus om jouw kennis van de wegenbouw upto-date te houden en te netwerken met de mensen uit onze sector.

afbeelding: nieuwe website Opzoekingscentrum voor de Wegenbouwafbeelding: nieuwe website Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Trouw aan de aanpak van een driejarige cyclus, brengt het OCW elk jaar een specifieke levenscyclusfase van de weg voor het voetlicht. In 2020 focussen zij op onderhoud en reparaties en de praktische aspecten daarrond, inclusief controle. Het spreekt vanzelf dat waar nodig ook bijzondere aandachtspunten of actuele onderwerpen worden aangesneden. Bovendien wordt het programma elk jaar zo opgebouwd, dat het volledig op zichzelf staat en los van voorgaande en komende edities kan worden gevolgd.

Voor het volledige programma en alle praktische informatie kan je terecht op de vernieuwde website van het OCW: brrc.be/nl/overzicht/opleiding-overzicht

Dag 1 - Donderdag 23 januari 2020 - Diagnose, conditieonderzoek en beheer van bouwplaatsen

Dag 2 - Dinsdag 18 februari 2020 - Onderhoud en duurzame herstelling van betonwegen

Dag 3 - Donderdag 5 maart 2020 - Onderhoud en duurzame herstelling van wegverhardingen van bitumineuze materialen

Dag 4 - Dinsdag 24 maart 2020 - Ontwerp, uitvoering en onderhoud van verhardingen met kleinschalige en/of geprefabriceerde elementen

(bron: OCW)

brrc.be/nl/overzicht/opleiding-overzicht

advertenties

advertenties