vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Confederatie Bouw waarschuwt voor zware economische gevolgen bij wijziging borgtochtregeling

Publicatiedatum: 14-11-2017 08:36

Confederatie Bouw hekelt houding van regering inzake waarborg voor overheidsopdrachten. "Wij voorzien zware economische gevolgen"! Doordat de regering voor overheidsopdrachten de borgtocht wil vervangen door een garantie op eerste verzoek plaatst ze bouwbedrijven financieel het mes op de keel. De Confederatie Bouw begrijpt de houding van de regering niet en waarschuwt voor zware economische gevolgen.

In het kader van de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten wil de regering de borgtocht vervangen door een garantie op eerste verzoek. In dit nieuwe systeem zou de aanbestedende overheid een beroep kunnen doen op de 'borgtocht' van de aannemer zonder rekening te houden met zijn verweermiddelen. De borg moet dan meteen overgaan tot uitbetalen. Dat komt er met andere woorden op neer dat "eerst betalen, dan discussiëren" de regel wordt.

Overheidsopdrachten zijn goed voor ongeveer 30 % van de bouwmarkt. De nieuwe regeling zal zo heel wat bouwbedrijven treffen. Bovendien gaat het hier steeds om grote bedragen. De 'borgtocht' varieert in principe tussen de 5 en 10 % van het totale bedrag van de werken.

Economische impact

"Wij voorzien zware economische gevolgen. Als het nieuwe systeem er komt, zullen bouwbedrijven verplicht zijn grotere geldreserves aan te houden en zullen ze daardoor al heel vlug op hun financieel tandvlees zitten. Bedrijven leunen dan zelfs tegen een faillissement aan", zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. Bovendien zal de markt zelf verstoord worden. Bouwbedrijven zullen afhaken en niet langer kunnen inschrijven op andere overheidsopdrachten. De concurrentie wordt daardoor ingeperkt en de prijzen zullen de hoogte inschieten, bovenop de meerprijs die aannemers sowieso al zullen doorrekenen omdat ze meer geldreserves moeten aanhouden. "De aanbestedende overheid wordt zo zelf slachtoffer van haar eigen beleid", waarschuwt de Mûelenaere.

Oude regeling absoluut behouden

De Confederatie Bouw pleit resoluut voor het behoud van de regeling die voor 30 juni 2017 altijd van toepassing was. Deze was evenwichtig en nuttig. De aanpassing van het oude systeem is geenszins gerechtvaardigd en zal een situatie van machtsmisbruik creëren die de toekomst van heel wat bouwbedrijven zal hypothekeren. Dat is voor de Confederatie onaanvaardbaar.

http://www.confederatiebouw.be

advertenties

advertenties