vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Offertes met 'groen' asfalt krijgen een gunstigere beoordeling

Publicatiedatum: 09-11-2017 12:02

Het Agentschap Wegen en Verkeer stimuleert vanaf januari het gebruik van milieuvriendelijk asfalt, ook wel 'groen' asfalt of 'asfalt bij verlaagde temperatuur' (AVT) genoemd. Het doet dat na een proefproject in Kontich, waaruit blijkt dat er bij de productie en plaatsing van AVT een derde minder CO2 vrijkomt. Bovendien kunnen nieuwe wegen sneller opengesteld worden omdat het asfalt sneller afkoelt.

aanleg groen asfalt door Asweboaanleg groen asfalt door Aswebo

In 2014 werd bij werken aan de N171 in Kontich door Aswebo voor de allereerste keer gebruik gemaakt van 'groen' asfalt. Dat asfalt wordt geproduceerd aan een lagere temperatuur en geplaatst aan 110 graden in plaats van 155 graden, waardoor er minder schadelijke stoffen vrijkomen. De uitstoot van CO2 in de asfaltcentrale en tijdens de werken op en rond de werf werd vooraf berekend, waarna werd nagegaan of de theoretische mindere uitstoot ook effectief werd verwezenlijkt. Bij het proefproject in Kontich daalde bij de productie de CO2-uitstoot met maar liefst 33%. Bovendien blijkt het milieuvriendelijke asfalt even slijtvast als de gewone variant en ook aan de remafstand en waterafvoer verandert er niets. Het asfalt is ook beter voor de gezondheid en comfort van de wegenwerkers, aangezien het minder warm is en er minder geur- en rookhinder is.

Validatiedossier

Toch mogen fabrikanten niet zomaar overschakelen op halfwarme productie, maar moeten ze met een zogenaamd validatiedossier aantonen dat hun AVT-techniek geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de asfaltmengsels. "Halfwarme asfaltmengsels zijn in de sector sinds geruime tijd 'hot topic' ", vertelt Algemeen Directeur van Aswebo Kurt Kesteloot. "In het kader van de strijd tegen CO2-emmissie, het beperken van energieverbruik en het reduceren van dampen, probeert men over de ganse wereld al enkele jaren de productietemperatuur van warme asfaltmengsels te verlagen. In Amerika is de techniek al langer in gebruik, maar in Europa stond de meerkost de grote doorbraak in de weg. Producenten moeten immers investeren in het ombouwen van hun installaties."

Verplicht vanaf 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft daarom vanaf 2018 een korting van 5 euro per ton bij het gebruik van groen asfalt voor openbare aanbestedingen. Vanaf 2021 zal de Vlaamse overheid projecten alleen nog gunnen aan bedrijven die het milieuvriendelijke asfalt gebruiken voor wegenwerken. "Als we al onze werken met dit type asfalt uitvoeren, besparen we 4.500 ton CO2 per jaar. Dat komt overeen met de CO2-uitstoot van 230 gezinnen", aldus Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts. Jaarlijks legt het Agentschap Wegen en Verkeer gemiddeld 1,5 miljoen ton nieuw asfalt aan.

Aswebo is op dit moment de enige asfaltproducent en wegenbouwer in België met een goedgekeurd en gevalideerd 'groen' asfaltmengsel. Het dossier van Aswebo werd al in 2015 goedgekeurd. Het bedrijf vervult sinds 2010 een pioniersrol op het vlak van AVT en plukt daar nu de vruchten van. Emmanuel Vandamme, Directeur Asfalt bij Aswebo: "Zeven jaar geleden werd in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken, de Belgische Vereniging voor Asfaltproducenten, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, COPRO en de Universiteit Antwerpen een taskforce 'AVT' opgericht. Aswebo nam vanuit de innovatiegedachte en de groeiende invloed van de CO2-uitstoot van bij het begin actief deel aan deze werkgroep. In 2015 verwierven we als eerste in België een goedgekeurd validatiedossier voor AVT. Daardoor mag onze asfaltplant in Gent sinds twee jaar alle steenmastiekasfaltmengels draaien aan een verlaagde temperatuur van 115 tot 160 graden."

Tom Roelants, administrateur-generaal bij het Agentschap Wegen en Verkeer: "We willen een kentering realiseren in de sector en asfaltproducenten aanzetten tot verduurzaming. Daarom wordt tot eind 2020 een 'fictieve' korting gegeven. Dit moet de asfaltproducenten ondersteunen om de nodige investeringen te doen". De fictieve korting zal meegenomen worden in de prijs beoordeling van offertes. Concreet betekent dit dat aannemers die 'groen' asfalt aanbieden een meer gunstige score zullen krijgen dan zij die "gewoon" asfalt aanbieden.

"We zijn overtuigd van de voordelen van 'groen' asfalt. Door de hogere kosten hiervan werd dit in het verleden niet opgenomen in de offertes aan AWV. Dankzij de aanmoediging via de fictieve korting bij de inschrijving is het in de nabije toekomst een haalbaar alternatief voor gewoon asfalt", aldus Eli Desmedt, directeur van de Federatie van Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo).

Vanaf 2021 moet 'groen' asfalt de norm zijn voor alle werken aan de Vlaamse asfaltwegen.

(bron: Aswebo / Agentschap Wegen en Verkeer)

http://www.willemen.be/nl/nieuws/groen-asfalt-aswebo-plukt-vruchten-van-pionierswerk-2058
http://wegenenverkeer.be/nieuwsberichten

advertenties

advertenties