vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

vacature werkopzichter riolering provincie Antwerpen - Pidpa - IGV

Publicatiedatum: 28-01-2019 12:53

regio Antwerpen - bij Pidpa

Vacature:

De inschrijvingsperiode voor deze vacature is afgelopen.

Andere vacatures: www.wegenbouw.be/vacatures_be

 

 

 

 

 

werkopzichter riolering (provincie Antwerpen)  -  wervingsexamen

Functieomschrijving

Het is je taak om er voor te zorgen dat de riolerings- en leidingwerken onder jouw toezicht zo correct en veilig mogelijk verlopen en dit met de minste hinder voor buurtbewoners, klanten, gemeenten, e.a.

Wat houdt de job in?

Je coördineert en volgt werken door aannemers en eigen personeelsleden op, met bijzondere aandacht voor de veiligheidsvoorschriften, de verkeerssignalisatie en het onderhoud van de gebruikte voertuigen en materiaal;

Je zorgt voor de administratieve opvolging van de uit te voeren en uitgevoerde werken;

Je organiseert de werven;

Je stelt planningsvoorstellen op;

Je hebt contacten met openbare besturen, nutsbedrijven, aannemers en klanten in alle fasen van de werken;

Je woont coördinatie- en werfvergaderingen bij;

Je waakt over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens;

Je houdt in je job rekening met veiligheids- en kwaliteitsprocedures.

Profiel

Je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot riolerings- en wegeniswerken.  Deze ervaring dient concreet te worden omschreven in je cv.

Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B, beschikt over een eigen wagen en bent bereid en geschikt om met een personenwagen te rijden.

Je aanvaardt dat je kan worden ingeschakeld in de wachtdienst.

Vaktechnische kennis

Je hebt ervaring met het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken;

De structurele eigenschappen van wegenis- en rioleringsinfrastructuur zijn je bekend;

Je hebt noties van Autocad en GIS-toepassingen;

Je bent vertrouwd met MS Office;

en natuurlijk ...

lever je werk af van een constante kwaliteit;

kan je het evenwicht bewaren tussen de wensen van de interne of externe klant en de mogelijkheden van de eigen organisatie/dienst;

neem je zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden;

ben je flexibel;

ben je stressbestendig.

Pidpa ijvert voor een verdraagzame werkomgeving. Daarom geldt een neutrale dresscode, waardoor men tijdens de uitvoering van de taken geen opvallende zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens draagt.

Aanbod

Een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie

Bruto maandwedde in functie van ervaring:

2.489,23 euro/maand (voltijds - zonder ervaring)

3.577,38 euro/maand (voltijds - met 15j ervaring)

Overname relevante ervaring: uit de privésector tot 15 jaar en uit de openbare sector onbeperkt

35 verlofdagen en 14 feestdagen

flexibele werktijden (voltijds - 38u/week)

Standplaats: Je werkt op diverse werven, verspreid over de provincie Antwerpen.  

Maaltijdchequesvan 7 euro

Eindejaarspremie

Hospitalisatieverzekering

Pensioenbijpassing voor contractuele medewerkers (dichting van de kloof tussen een overheids- en privépensioen met 15 %)

Contact

HR@pidpa.be 
03 216 89 06
Schrijf online in uiterlijk op 25 februari 2019.
De selectieproeven zullen doorgaan op: 
- preselectieproeven (nog te bepalen) 
- job- en persoonsgericht interview op 15 maart 2019

https://www.pidpa.be/over-pidpa/jobs/vacatures
vorige    overzicht   volgende

advertenties

advertenties