vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

KPD Services sluit alliantie met Lean Builders

Publicatiedatum: 11-06-2019 09:34

KPD Services, de ERP-bouwsoftware leverancier in België met meer dan 350 klanten, heeft een alliantie getekend met Lean Builders om aan de steeds groeiende en complexere vragen van de klanten te kunnen voldoen. Lean Builders zal al haar expertise inbrengen bij de verdere evolutie van vNext (het huidige vernieuwde software platform) om de functionele klantenbehoeftes in de toekomst te kunnen overtreffen. Daarnaast zal Lean Builders ook helpen om het sales en accountmanagement departement voor te bereiden op de toekomstige behoeften van de klanten. Beide partijen hadden in het verleden al gemeenschappelijke klanten (Socogetra, Vanhout, West-Construct, ...).

Lean Builders, een afdeling van Winignite is geen nieuwkomer in de constructiewereld. Lean Builders focust zich uitsluitend op de begeleiding van bouwbedrijven tijdens hun digitale transformatie en initiatieven rond innovatie en procesverbeteringen. In 2017 werd Lean Builders al gekozen door de BESIX GROUP om haar strategische ERP-implementatie in goeie banen te leiden.

Peter Janssens (Managing Partner Lean Builders): "Gezien de digitale transformatie die momenteel in een versneld tempo aan de gang is in de bouwwereld hebben de klanten vooral nood aan een bredere kijk op de zaken (herbekijken business processen, integratie met andere oplossingen zoals CRM, collaboratie, security, cloud enz.). We zijn heel dankbaar om nu met de leider in de Belgische markt te kunnen samenwerken om hun klanten nog beter te bedienen. "

Catherine Gressens (CEO KPD): "In alle bouwbedrijven groeit de nood aan de verdere informatisering van de bedrijfsprocessen. Ook de bedrijfsprocessen zelf zijn voortdurend in evolutie, denk bijvoorbeeld maar aan 5D BIM integratie. Het afstemmen van onze software op deze bedrijfsprocessen enerzijds en onze dienstverlening anderzijds, zijn reeds jarenlang onze sterktes. En dit willen we graag zo houden! Onze grootste uitdaging momenteel ligt in het kwaliteitsvol afwerken van ons kernproduct BouwOffice vNext ... the next generation ERP for construction ...  en tegelijkertijd onze klanten de beste dienstverlening te blijven geven. Vandaar dat we ons team graag versterken met de expertise van Lean Builders om onze klanten hun digitale voorsprong te blijven garanderen."

 

Over KPD SERVICES

KPD richt zich sinds 1982 hoofdzakelijk tot bedrijven die werken op projectbasis. Het bedrijf biedt ERP-oplossingen en relevante tools aan die de projectadministratie verlichten bij meer dan 350 bedrijven in de algemene bouw, renovatie, wegenbouw, installatie- en aanverwante sectoren. Daarmee is KPD de onbetwiste marktleider in de bouwsector. KPD ontwikkelt niet alleen software, maar levert ook de bijbehorende hardware en diensten. KPD is dan ook een allround ICT-partner voor haar klanten, zodat die zich kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteit.

Over LEAN BUILDERS

LEAN BUILDERS (een afdeling van WINIGNITE) is het eerste adviesbureau in België dat zich exclusief op de bouwwereld richt om nieuwe transformatie initiatieven te begeleiden. Uniek hierbij is hun change management aanpak. Recent heeft LEAN BUILDERS een nieuw initiatief gelanceerd rond Lean Management: de TEMPO methode. Dit is een meer geïntegreerde methode die ervaringen vanuit andere sectoren gebruikt om de grote veranderingen binnen het 'lean' werken in kleinere stapjes toegankelijker te maken voor de projectmanagers en hun teams.

 

www.kpd.be
www.leanbuilders.be
www.wegenbouw.be/bedrijven/222378/kpd-services-n-v

advertenties

advertenties