vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Vervolgcursus Asfaltverhardingen 2019

Publicatiedatum: 12-02-2019 09:52

Na de basiscursus asfaltverhardingen in 2018 organiseert Universiteit Antwerpen (opleiding Bouwkunde Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde (EMIB)) nu een vervolgcursus. Een duurzame asfaltverharding start met een geschikte keuze van wegopbouw en materialen, aangepast aan het verwachte verkeer. Een geschikte keuze tussen verschillende materialen en mengsels is niet eenvoudig gezien vaak tegenstrijdigheden verbonden zijn aan gebruikerseisen en materiaaleigenschappen. Een voorbeeld: meer bitumen in het asfaltmengsel verhoogt de weerstand tegen watergevoeligheid maar leidt doorgaans tot verhoogde spoorvorming.

bron afbeelding: Verhoye (Meulebeke)bron afbeelding: Verhoye (Meulebeke)

Samen bouwen aan een duurzame asfaltinfrastructuur

De vervolgcursus 'Asfaltkunde' geeft u houvast bij het maken van de juiste technische keuze binnen een steeds veranderende set van eisen. Tijdens de cursus wordt het hele traject doorlopen vanaf het niveau van eisen aan de wegconstructie als geheel tot op het niveau van grond- en bouwstoffen. De beslissende factoren die het gedrag van asfaltmengsels beïnvloeden, alsook hoe een standaardstructuur wordt vormgegeven en alternatieven komen aan bod.

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

. relatie tussen functionele mengseleisen en bouwstofeigenschappen

. wegoppervlak-eigenschappen, stroefheid, structuur en geluidreductie

. relatie standaardstructuur - bouwklasse

. volumetrie van asfaltmengsels

. mechanica van de verhardingsconstructie en asfaltmengsels

. schademechanismen zoals vermoeiing, vervorming en scheurgroei

. mengselontwerpmethode

. conventionele en gemodificeerde bitumina, schuimbitumen en additieven

. interactie tussen mineraal aggregaat en bindmiddel

Voor wie?

Bent u asfalttechnoloog of ontwerper van asfaltverhardingen, heeft u door ervaring of opleiding algemene kennis van asfaltmengsels en bent u werkzaam bij een asfaltverwerker, asfaltcentrale, overheid, ingenieursbureau, beheerder van bedrijfsterreinen of bij een kennisinstelling? Dan is deze cursus een prima keuze.

Dinsdag cursus gaat door op 23 april, donderdag 25 april, dinsdag 30 april en donderdag 7 mei 2019 (telkens van 9:00 tot 16:30) op Campus Groenenborgen te Antwerpen.

Meer info en inschrijven:

www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rers/activities/vav/
www.bestratingsgids.be/keuze-verharding/asfalt

advertenties

advertenties