vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Marcel Vantilt ondergaat wolkbreuk om waterdoorlatend en waterbufferd drainphalt voor te stellen

Publicatiedatum: 27-11-2018 14:44

Het team van Willemen Infra stelde dinsdag voormiddag (27/11/2018) aan Flanders Expo, in aanwezigheid van Gents schepen voor Innovatie Christophe Peeters, een nieuw innovatief asfalt voor: Drainphalt. Marcel Vantilt kon vanop de eerste rij ondervinden dat het regenwater onder zijn voeten verdween.  Op enkele minuten tijd viel wel 1.400 liter water uit de wolk, zonder dat er een plas te bespeuren was. Drainphalt is een innovatieve verharding voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Doordat de asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de aanleg van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt de oplossing voor een bekend milieuprobleem: doordat we de Belgische bodem blijven verharden, daalt het grondwaterpeil.

Van alle oppervlakken in België is er 14% verhard en niet waterdoorlatend. doorstaat de watertoets Al jaren kampen we in België met overstromingen, doordat er te veel oppervlaktewater te snel in onze rioleringen en afvoerkanalen terechtkomt. Daarom is de watertoets één van de vereisten om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. Die stelt dat wanneer je een oppervlakte wil verharden, je voor voldoende infiltratiecapaciteit van de bodem moet zorgen. Drainphalt is een verharding die speciaal ontwikkeld werd om de watertoets te doorstaan.

drainerend vermogen

Het drainerende vermogen van Drainphalt zorgt dat je niet alleen kosten bespaart, maar ook plaats. De verharding slaat het regenwater tijdelijk op vooraleer het af te geven aan de ondergrond. Wanneer je kiest voor dit innovatieve asfalt, hoef je dus geen riolering, watergreppels, afvoerroosters, opslagtanks, bufferbekkens of grachten aan te leggen. Dit maakt de aanleg van Drainphalt makkelijker in vergelijking met een ander asfalt. milieuvriendelijk en aangenamer om aan te leggen.

De drainphalt wordt geplaatst in 2 lagen van telkens 10 cm, volgens productmanager Inge Vancompernolle. Om schade aan de toplaag te voorkomen kan er ook een regulier asfalt toplaag op geplaatst worden. Op die manier is er instroom van het regenwater in de drainphalt langs de zijkanten.

Het Drainphalt asfaltmengsel wordt geproduceerd bij een lagere temperatuur, waardoor er minder energie wordt verbruikt én minder CO2 vrijkomt. Dit betekent ook dat je het bij een lagere temperatuur kan aanleggen. Dat maakt de aanleg ervan heel wat aangenamer voor onze wegenwerkers. 

voordelen

Het gebruik van Drainphalt heeft heel wat voordelen. We kunnen ze opdelen in twee categorieën: milieuvriendelijke en technische voordelen.

MILIEU

Drainphalt buffert het regenwater en laat het geleidelijk aan doorsijpelen tot in de ondergrond. Daardoor blijft het grondwaterniveau op peil en heb je minder kans op overstromingen. Zelfs bij hevige regenval verdwijnt al het water meteen in de verharding, waardoor er geen waterstagnatie ontstaat (geen plassen dus). De asfaltverharding wordt geproduceerd bij een lagere temperatuur dan gewoonlijk. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en minder CO2 -uitstoot. Alsook is de aanleg ervan ook aangenamer voor de wegenwerkers.

TECHNISCH

Met Drainphalt hoef je geen rioleringen, bufferbekkens, watergreppels, afvoerroosters en grachten meer aan te leggen. Daarnaast is de verharding makkelijk in onderhoud. Na langdurig gebruik, kan je - indien nodig - het asfalt reinigen met behulp van hogedrukreiniging. Krijg je te maken met een beschadiging of eventueel steenverlies? Dan is het voldoende om op bepaalde zones 8 cm af te frezen en daar nieuwe Drainphalt aan te leggen. Bij normaal gebruik - bijvoorbeeld als parking voor personenwagens - kan er enkel stof en wegwaaiend zand in de poriën terechtkomen. Bij een regenbui spoelen die gewoon door naar de onderkant van de (dikke) verharding. Dit is het gevolg van de porositeit van Drainphalt: de holten tussen de (grote) stenen zijn groter. Daardoor is het risico op dichtslibben zo goed als onbestaande. Het is vanzelfsprekend dat je er geen grond of zand moet op stockeren.

technische gegevens

. Buffercapaciteit 300 l/m3 

. Korrelgrootte 0/32 mm

. Productietemperatuur 135 °C

. Percentage holle ruimten 30 %

. Afdruip van bindmiddel 0 %

. Soortgelijk gewicht 1800 kg/m3

. Bitumenfilm rond de stenen > 1 mm

Meer info:

https://drainphalt.be/
infofiche drainphalt downloaden (technische specificaties)
https://www.wegenbouw.be/bedrijven/153788/producten-item/83947254/willemen-infra-west/drainphalt

de korrelgrootte 0/32 mm valt dadelijk op  -  percentage holle ruimten 30 %de korrelgrootte 0/32 mm valt dadelijk op - percentage holle ruimten 30 %

de verharding bleef droog, Marcel echter nietde verharding bleef droog, Marcel echter niet

advertenties

advertenties