vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Overname Kumpen leidt geboorte Willemen Construct en Willemen Infra in

Publicatiedatum: 09-05-2018 09:33

Op de algemene aandeelhoudersvergadering van Kumpen werd deresterend e 50 procent van de aandelen van Kumpen nv overgedragen aan Willemen Groep. Hierdoor wordt Willemen Groep voor de volle 100 procent eigenaar van Kumpen. Willemen Groep maakt van de gelegenheid gebruik om haar organisatiestructuur een nog meer toekomstgerichte vorm te geven.

Sinds de overname van Aswebo door Willemen Groep in 2011 was Willemen al voor 50 procent eigenaar van Kumpen. Willemen Groep en Kumpen werkten de voorbije jaren op verschillende vlakken samen en dit tot tevredenheid van beide partijen. "Binnen de familie hebben we geen opvolging. Bovendien vinden we bij Willemen Groep dezelfde familiale sfeer terug. Onze bedrijfsculturen stemmen overeen en de waarden sluiten bij elkaar aan. Het maakt van Willemen een logische keuze, en we zijn er van overtuigd dat het ook de beste keuze is", aldus Paul Kumpen, gedelegeerd bestuurder van Kumpen.

K-Boringen, het bedrijf binnen Kumpen gespecialiseerd in het boren van tunnels, en de activiteit projectontwikkeling van Kumpen (Kumpen RED) zijn niet betrokken in de overname.

Foto v.l.n.r.: Paul Kumpen, Johan Willemen, Tom Willemen, Jan Kumpen, Robert Kumpen, Johan CeyssensFoto v.l.n.r.: Paul Kumpen, Johan Willemen, Tom Willemen, Jan Kumpen, Robert Kumpen, Johan Ceyssens

Twee fusiebewegingen

Omdat er tussen de activiteiten van Kumpen en enkele andere bedrijven in Willemen Groep heel wat raakvlakken en overeenkomsten zijn, wordt het bouwbedrijf Willemen General Contractor op 1 juli 2018 gefuseerd met de bouwafdeling van Kumpen. Samen vormen zij dan Willemen Construct nv met hoofdzetel in Mechelen en een vestiging in Hasselt. Bart D'hont, de huidige algemeen directeur van Willemen General Contractor, krijgt de leiding over Willemen Construct.

Op gelijkaardige manier smelten de wegenbouwers Aswebo en Aannemingen Van Wellen samen met de infra-afdeling van Kumpen. Samen vormen zij Willemen Infra nv met hoofdzetel in Drongen en vestigingen in Hasselt, Kapellen en het Waalse Fleurus. Kurt Kesteloot, de huidige algemeen directeur van Aswebo, komt aan het hoofd te staan van Willemen Infra. Kumpen Renovatietechnieken, dat focust op de renovatie van water- en rioleringsleidingen, zal vanaf 1 juli als een aparte vennootschap binnen Willemen Groep opereren, nog steeds onder leiding van Gert-Jan Merkx.

Continuïteit en slagkracht

De vestigingen van Kumpen in Hasselt en Fleurus blijven dus behouden, evenals die van Willemen General Contractor, Aswebo en Van Wellen. In Hasselt wordt momenteel zelfs volop gebouwd aan een nieuw kantoorgebouw.
Niet enkel de vestigingen maar ook de logo's van Kumpen, Aswebo en Van Wellen blijven bestaan naast de nieuwe merken Willemen Construct en Willemen Infra.

CEO Tom Willemen: "De overname van Kumpen versterkt de positie van Willemen Groep als grootste familiale bouwgroep in België. Het is een belangrijke stap om van Willemen Groep een toonaangevende bouwgroep te maken, gedreven door efficiëntie en innoverende technologieën."

De overname van Kumpen past perfect binnen de visie en het plan van Willemen Groep om de komende jaren verder uit te groeien tot een professionele bouwgroep die een leidende rol vervult in de Belgische bouwwereld en ook in het buitenland meer dan zijn mannetje staat.

CEO Tom Willemen: "Vanaf de keuze van Kumpen voor een toekomst samen met Willemen Groep, werden gesprekken opgestart om de integratie van Kumpen in de groep zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom werden een jaar geleden 14 werkgroepen opgericht met een groot aantal medewerkers uit elk operationeel domein. Onder het motto "Samen slimmer" hebben deze onderzocht hoe de krachten van de verschillende bedrijven optimaal gebundeld konden worden. Een stuurgroep coördineerde het ganse proces."

"Al snel was duidelijk dat de overlap tussen de activiteiten van Kumpen enen kele andere bedrijven in onze groep heel groot is en er ook op geografisch vlak en qua operationele aanpak heel wat raakvlakken en overeenkomsten zijn", gaat Tom Willemen verder. "Daarom hebben we besloten om ons bouwbedrijf Willemen General Contractor te fuseren met de bouwafdeling van Kumpen. Samen worden zij dan Willemen Construct nv met hoofdzetel in Mechelen en een vestiging in Hasselt.

Onze wegenbouwers Aswebo en Aannemingen Van Wellen smelten samen met de infra-afdeling van Kumpen tot Willemen Infra nv met hoofdzetel in Drongen en vestigingen in Hasselt, Kapellen en Fleurus.

Deze twee fusiebewegingen laten ons toe om onze activiteiten beter op elka araf te stemmen en onze groepsstructuur te vereenvoudigen om zo onze klanten nog beter te bedienen. Beide fusies worden van kracht op 1 juli 2018. Klanten, onderaannemers en leveranciers zullen voorafgaand geïnformeerd worden over de gebruikelijke administratieve aspecten ervan."

Willemen Construct vormt straks samen met Cosimco en Franki Construct (beide uit Kontich) en het Luikse Franki de business line "bouw". Willemen Infra maakt samen met Vandamme-Madoe, Mobilmat (beide uit Brugge) en Kumpen Renovatietechnieken de business line "infrastructuur uit.

De business lines bouw en infrastructuur maken op hun beurt deel uit van de cluster "algemene aannemingen". Tom Willemen: "Met de indeling van Willemen Groep in clusters en business lines willen we maximaal synergieën realiseren, overbodige barrières elimineren en ons naar de markt toe duidelijk profileren.

Over Kumpen
Kumpen werd in 1945 opgericht als draineerbuizenfabriek. De onderneming kende een forse expansie en de activiteiten werden gaandeweg uitgebreid met respectievelijk infrastructuur-, riolerings- en bouwwerken. Naast de hoofdzetel in Hasselt heeft Kumpen sinds 2014 ook een regionale vestiging in het Waalse Fleurus, nabij Charleroi. In 2017 realiseerde Kumpen met haar 330 medewerkers een omzet van 123 miljoen euro.

Willemen Groep werd opgericht in 1999 en groeide de voorbije twee decennia uit tot de grootste familiale bouwgroep in België. De uitbouw van de groep raakte in een stroomversnelling o.a. met de overname van Franki (1998), Cosimco (2005), groep De Waal (2005), Aswebo (2011), Aannemingen Van Wellen (2014) en Kumpen (50% in 2011 en 50% in 2018). De groep biedt zijn klanten een bijzonder complementaire waaier aan bouwactiviteiten, gaande van civiele projecten, over industriebouw, residentiële en utilitaire projecten, tot wegenbouw, al dan niet in combinatie. Willemen Groep telt 2.400 medewerkers en creëert daarnaast een indirecte tewerkstelling voor een veelvoud hiervan. Over alle bedrijven heen wordt een jaarlijkse omzet gerealiseerd van 720 miljoen euro.

De laatste jaren is Willemen Groep in toenemende mate actief in het buitenland. Een prestigieuze referentie is de ambassade die het bouwde in Kinshasa, het eerste passiefgebouw in Centraal-Afrika. In de haven van Tanger bouwen we momenteel aan een van de meest technisch geavanceerde containerterminals ter wereld.

www.willemen.be
www.kumpen.be

Organigram Willemen Groep vanaf juli 2018Organigram Willemen Groep vanaf juli 2018

advertenties

advertenties