vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

PRIVACY, DISCLAIMER, AUTEURSRECHTEN & LEVERINGSVOORWAARDEN

Wegenbouw.be erkent en respecteert het individuele recht op privacy. In deze privacy policy proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe Wegenbouw.be met uw persoonsgegevens omgaat.

Cookies
Een cookie is een informatiebestand dat geplaatst kan worden door een website(server) op een computer, tablet of telefoon waarmee de websites van Wegenbouw.be wordt bezocht. Door een bezoek aan de websites te brengen, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder te surfen binnen deze websites geef je actief aan toestemming te geven voor het gebruik van de cookies zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Google Analytics

Wegenbouw.be laat het gebruik van de websites meten door Google Analytics. Hiervoor wordt een cookie geplaatst. De gegevens die door het bezoek aan de websites worden, worden anoniem verwerkt en worden alleen gebruikt voor het optimaliseren van de websites.

Inloggen

Om te zorgen dat een abonnee niet telkens opnieuw in moet loggen op de website van Wegenbouw.be, plaatst Wegenbouw.be een cookie op de computer van de abonnee bij het eerste inlogmoment. De abonnee kan de cookies accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen of bijvoorbeeld een melding te krijgen wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de browser.

Disclaimer
Wegenbouw.be verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Wegenbouw.be op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wegenbouw.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Auteursrechten
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Wegenbouw.be. Verzoeken om informatie over te nemen kun u richten aan de info@wegenbouw.be.

Indien bij gebruik van artikelen van www.wegenbouw.be niet is voldaan aan bovenstaande, is Wegenbouw.be gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Wegenbouw.be niet aanspakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Wegenbouw.be zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

Persoonsgegevens
Bij aanvraag van een (proef)abonnement of informatie neemt Wegenbouw.be uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementen. Daarnaast kan Wegenbouw.be uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw gegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het verstrekken van voor u relevante informatie en/of aanbiedingen. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of bezwaar tegen opname van uw gegevens in ons gegevensbestand, meld dit dan aan:

Wegenbouw.be
t.a.v. Afdeling Klantenbeheer
Wielewaallaan 19
2950 Kapellen

Wegenbouw.be behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement. De wijzigingen zullen altijd opgenomen worden in de tekst op de website en zullen gelden voor de gegevens verkregen na de datum waarop deze privacypolicy gewijzigd is.

Kapellen, 2004

Onze Algemene Handels- en Contractvoorwaarden kunt u bij ons opvragen.

advertenties

advertenties