vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Vanaf 1 november 2019 ook in Wallonië regelgeving grondverzet van toepassing

Publicatiedatum: 25-09-2019 11:47

Op 1 november 2019 zal het nieuwe regelgevingskader voor grondverzet en traceerbaarheid in Wallonië van kracht worden. De vzw WALTERRE, door de Waalse regering aangewezen als concessiehouder, zal zorgen voor de certificering en traceerbaarheid  vanaf de oorspronkelijke site tot het hergebruik, mogelijk via behandelingscentra, sites van tijdelijke opslag, etc. De regelgeving is wat op dezelfde leest geschoeid als deze in Vlaanderen.

bron foto: Walterre.bebron foto: Walterre.be

Het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 over het beheer en de traceerbaarheid van de grond wordt volledig van kracht op 1 november 2019. Vanaf deze datum moet de grond daarom worden beheerd met inachtneming van hun kwaliteit, hun oorsprong, hun kenmerken, maar ook het type gebruik van de bestemmingsplaatsen. De voorwaarden en procedures voor kwaliteitscontrole, gebruik, transport en traceerbaarheid van de uitgegraven bodem zijn vastgelegd in de genoemde volgorde.

Door de invoering van een traceerbaarheidssysteem voor de uitgegraven aarde kan de locatie van oorsprong naar de ontvangende locatie worden gevolgd, indien nodig langs tijdelijke opslaglocaties, hergroeperingscentra of grondreinigingscentra. Er moet ook worden opgemerkt dat het grootste deel van de gronden voorafgaand aan het gebruik kwaliteitscontrole zal moeten ondergaan door een erkende bodembeheersdeskundige om hun fysisch-chemische eigenschappen te kennen. Op deze manier zullen de gronden vergezeld gaan van een controlecertificaat dat verwijst naar hun kwaliteit zodra ze worden uitgegraven, waardoor het mogelijk wordt om beter te anticiperen op de kosten van beheer en / of mogelijke behandeling.

Walterre is een vereniging opgericht als een organisatie zonder winstoogmerk door de Confederation of Construction (Waalse Bouwconfederatie), FWEV (Waalse Federatie van Wegenwerkers), COPRO (onpartijdig orgaan voor de controle van bouwproducten) en Immoterae, opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw om de expertise van de Grondbank te promoten.

Walterre won het concessiecontract voor deze openbare diensten in februari 2019 en werd in maart door de Waalse regering erkend om vanaf 1 november, onder toezicht van de administratie, de kwaliteitscontrolemissies van de grondbewegingen in Wallonië. In dit opzicht speelt de organisatie zonder winstoogmerk een essentiële rol bij het beheer en de traceerbaarheid van grond in heel Wallonië. Inderdaad, vanaf 1 november 2019 zorgt Walterre voor de afgifte van controlecertificaten na verificatie van kwaliteitsrapporten, verifieert het de naleving van bestemmingen of keurt keuringen en transport goed.

Meer info: www.walterre.be

www.walterre.be

advertenties

advertenties