vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Laatste Nieuws

Compacte schudzeef van FleXiever maakt zijn intrede op de Nederlandse verhuurmarkt

Compacte schudzeef van FleXiever maakt zijn intrede op de Nederlandse verhuurmarkt

FleXiever heeft dit jaar zijn aanbod van zeefmachines uitgebreid van 7 naar 14 modellen. Dit vooral met de focus mini en midi schudzeefmachines, zowel mobiel als stationair. Eén van deze nieuwe modellen is de FleXiever Mini Screener Trailer. De FleXiever Mini Screener gemonteerd op een aanhangwagen. Met een totaal gewicht van 680kg mag de zeefmachine ongeremd rondrijden.

Datum: 21-12-2018 Lees meer

Werknemers van Stadsbader scharen zich achter Sport For Life ten voordele van de Warmste Week

Werknemers van Stadsbader scharen zich achter Sport For Life ten voordele van de Warmste Week

Stadsbader heeft het hart op de juiste plaatst, zo blijkt. Want met een eigen versie van de Warmste Week onder de noemer 'Stadsbader Sport For Life' wil het bedrijf nog eens twee goede doelen een stevig duwtje in de rug geven. Dat deze warme actie losstaat van de tientallen andere nobele initiatieven waar Stadsbader zijn schouders het afgelopen jaar heeft onder gezet, is een deugddoende gedachte onder de directie en werknemers om het jaar mee af te sluiten. Geen traditionele wintermarkt op het binnenplein van het bedrijf of verkoopacties voor het goede doel bij Stadsbader, dat breder kijkt. De gekozen solidariteitsactie sluit immers volledig aan bij de sterke teamgeest, het maatschappelijk verantwoord beleid, en de familiale en sportieve waarden die de internationale bouwspeler kenmerken.

Datum: 20-12-2018 Lees meer

Infosessies: Overuren in de bouw hoeven niet duur te zijn

Infosessies: Overuren in de bouw hoeven niet duur te zijn

Is het u als bouwondernemer al overkomen dat de arbeidstijd van 8 uur niet volstaat om het geplande werk af te ronden? U zal in vele gevallen niet anders kunnen dan uw arbeiders overuren te laten presteren. De bouwsector heeft enkele specifieke reglementeringen om de arbeidstijd aan te passen aan de noden van uw onderneming.

Datum: 19-12-2018 Lees meer

Aantal vacatures in bouw en wegenbouw op kwartaalbasis met maar liefst 22 procent toegenomen

Aantal vacatures in bouw en wegenbouw op kwartaalbasis met maar liefst 22 procent toegenomen

De bouwsector telde aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar 16.530 openstaande vacatures. Dat zijn er 22,4 procent meer dan op het einde van het tweede kwartaal van 2018. Bovendien heeft de bouwsector de hoogste vacaturegraad van alle sectoren. De Confederatie Bouw dringt aan op een snelle uitvoering van de arbeidsdeal en pleit voor een grondige versterking van het duaal leren en de bouwopleidingen in het middelbaar onderwijs.

Datum: 17-12-2018 Lees meer

Proefproject met alternatief dooimiddel uit bermgras in Alkmaar

Proefproject met alternatief dooimiddel uit bermgras in Alkmaar

Uit het sap van bermgras wordt een dooimiddel ontwikkeld als duurzaam alternatief voor strooizout. Het pilotproject heeft de naam Grass2Grit gekregen. In 2019 loopt er een proef op de N504 bij Alkmaar (Nederland). Ingenieursbureau Tauw ondersteunt en adviseert de provincie Noord-Holland bij het project. Het bermgras, dat van nature zout bevat, kan naast grondstof voor gladheidsbestrijding ook dienen als grondstof voor biogranulaat. Dit biogranulaat kan vervolgens verwerkt worden tot weginfrastructuren als verkeersborden, beschoeiing of paaltjes.

Datum: 17-12-2018 Lees meer

Opleiding sleufloze technieken en gestuurde boringen

Opleiding sleufloze technieken en gestuurde boringen

De toepassing van sleufloze technieken resulteert in een geringere omgevingsimpact t.a.v. weggebruikers en omwonenden, minder inkomstenverlies voor naburige handelaars en transporteurs, minder milieu-, voertuig- en wegschade en minder onge­vallen omdat wegomleggingen in tijd en omvang beperkt kunnen worden. Helaas wordt maar al te vaak vastge­steld dat niet geoorloofde boormethoden worden toegepast met alle gevolgen van dien: vastlopen van het boorsysteem, ontoelaatbare zettingen en nefaste impact op bestaande infrastructuur worden daarbij waargenomen. Bovendien stelt het de ge­renommeerde boorbedrijven in een slecht daglicht en dwingt het hen om onverantwoorde risico's te nemen om aan het eind van de dag met een onvol­doend gevulde orderportefeuille te blijven zitten. Vandaar dat Vlario in januari 2019 opleidingen organiseert over dit thema. Deze gaan door in Hasselt, Gent en Aartselaar.

Datum: 14-12-2018 Lees meer

Investering van 300 miljoen euro om 331 kilometer tramsporen te vernieuwen

Investering van 300 miljoen euro om 331 kilometer tramsporen te vernieuwen

Het volledige tramnet in Vlaanderen wordt vernieuwd tussen 2019 en 2023. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 300 miljoen euro vrij om de 331 kilometer tramsporen aan te pakken. Minister Weyts reageert met die investering op een doorlichting, waaruit bleek dat de Vlaamse traminfrastructuur minder betrouwbaar begint te worden. Dat heeft grote gevolgen voor de tevredenheid bij de reizigers, de exploitatiekosten en het imago van het openbaar vervoer.

Datum: 13-12-2018 Lees meer

Vlaamse Waterweg schakelt studiebureaus in om verhoging bruggen Albertkanaal tijdig af te werken

Vlaamse Waterweg schakelt studiebureaus in om verhoging bruggen Albertkanaal tijdig af te werken

Tijdens weekend van 1 december 2018 werd het stalen brugdek voor de nieuwe boogbrug in Ham-Zwartenhoek ingevaren en geplaatst. Het is één van de zeven bruggen die Via T Albert (Willemen Infra, Franki Construct, Aelterman en Hye) in opdracht van De Vlaamse Waterweg herbouwt om de capaciteit van het Albertkanaal te verhogen. De nieuwe brug komt stroomopwaarts naast de bestaande brug. Hierdoor blijft de bestaande brug bruikbaar tijdens de werken. Ondertussen geraakte ook bekend dat de Vlaamse Waterweg externe studiebureaus moet inschakelen om de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal nog klaar te krijgen tegen 2022. Dat zal ongeveer 1,7 miljoen euro extra kosten.

Datum: 07-12-2018 Lees meer

Overname van Uniconnect door Besix groep

Overname van Uniconnect door Besix groep

BESIX Group heeft, via haar Belgische dochteronderneming Van den Berg, de Uniconnect groep overgenomen. De Uniconnect groep is een multidisciplinaire bouwer van netwerkinfrastructuren, gespecialiseerd in de aanleg van kabels en leidingen, de installatie van glasvezelnetwerken en het maken van huisaansluitingen.

Datum: 06-12-2018 Lees meer

Landschapspark Werchter wint de FEBE Precast in Landscape Award 2018

Landschapspark Werchter wint de FEBE Precast in Landscape Award 2018

Eurodal produceerde voor de wegenis in het park hebben een unieke betontegel met 3D-effect. De oppervlakte-afwerking van de betontegel heeft drie verschillende texturen zodat verschillende lichtbrekingen ontstaan naargelang de stand van de zon. De rechte voegen tussen de betontegels worden hierdoor visueel gebroken. Hiervoor werd een 3D-tekening ontworpen op maat van het landschapspark. De aaneenschakeling van de betontegels met een verschillende ruwheid en een verschillende lichtbreking zorgt voor een ruit- en kubusvormige perspectiefwerking. Het geheel toont een optische illusie die een visuele meerwaarde biedt.

Datum: 05-12-2018 Lees meer
Evenementen
Nieuws bij ons melden?
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Zoeken in nieuwsberichten:

advertenties

advertenties