vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Aquafin stelt aanbestedingen uit

Publicatiedatum: 18-03-2020 16:50

Na overleg met de aannemersfederatie heeft Aquafin beslist om de aanbestedingen, ook die van 20 maart, te verschuiven tot na de paasvakantie. Ze worden gespreid over 24 april, 30 april en 8 mei 2020. Voor nieuwe publicaties gebeurt aanbesteding ten vroegste op 15 mei.

Corona maatregel - aanpassing werfactiviteiten

Er worden geen nieuwe projecten opgestart, omdat er te veel risico is dat de werken zouden stil vallen. Sluitingen gaan wel gewoon door.

De werken die momenteel in uitvoering zijn worden voorlopig niet stilgelegd op vraag van Aquafin. Indien de aannemers zelf vragende partij zijn om de werken te beëindigen, dan heeft Aquafin hier begrip voor en kan de werf in een veilige toestand stopgezet worden.

Bovenstaande geldt voor de projecten waarin Aquafin bouwheer is.

Voor de laatste updates: https://www.aquafin.be/nl-be/nieuws

bron:

www.aquafin.be/nl-be/nieuws/corona-maatregel-aanpassing-werfactiviteiten

advertenties

advertenties