vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Praktijkopleiding Uitvoering werken voor aanleg van riolering en huisaansluitingen in maart

Publicatiedatum: 12-02-2020 12:16

Bij rioleringswerken worden materialen en technieken niet altijd volgens de regels van de fabrikant of leverancier ingebouwd. Het ontbreekt vaak aan kennis bij de doelgroep zoals aannemers (arbeiders) en werftoezichters van opdrachtgevers en studiebureaus. Met deze praktijkgerichte opleiding wil Vlario samen met VDAB, leveranciers en fabrikanten van materialen en technieken tot een praktijkopleiding komen om een betere kwaliteit van de uitgevoerde werken te bekomen. Na deelname van de opleiding ontvangt u het attest “Opleiding voor het plaatsen van riolering”.

bron foto: aannemer Vanigro - Bornembron foto: aannemer Vanigro - Bornem

De opleiding gaat door bij VDAB Bilzen op maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020.

Programma:

DAG 1: 8u.00 tot 16u.30

Veiligheid & betreden van besloten ruimtes
door afgevaardigde van Aquafin nv

Materialenkennis: Aandachtspunten per materiaal
door afgevaardige van Febe, Keramo en Kurio

Boren op de leidingen

Zagen van buizen

Uitzetten van toegangsput

Buizen plaatsen tussen beschoeiingen

Buizen op de juiste hoogte leggen

Verdichtingsmateriaal en verdichten + regels en waarom!

Kruisen van nutsleidingen

Verschillende verdichtingsmaterialen en technieken

Leggen van hoofdleiding en toezichts- en inspectieputten (conform opgemaakt plan)

DAG 2: 8u.00 tot 16u.30

Plaatsen van huisaansluitingen (conform opgemaakt plan)

Uitvoeren van de werfproeven

Meer info en inschrijven

 

www.vlario.be/activiteit/plaatsen-van-riolering/

www.wegenbouw.be/artikelen/rioleringswerken-afwateringswerken-nutsleidingen/1739

advertenties

advertenties