vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Extra opleidingsdag op 4 maart: Normalisatie, keuring en certificatie in de wegenbouwsector

Publicatiedatum: 07-02-2020 15:18

Omdat de opleidingsdag in februari snel volzet was, organiseert Copro vzw nog een extra opleidings op woensdag 4 maart 2020. Certificatie, keuring, normering: het lijkt complexe materie, zeker voor starters. Het belang ervan is daarenboven heel groot. De nieuwe wet op overheidsopdrachten geeft duidelijk de verantwoordelijkheid aan van de aanbestedende overheid hieromtrent.
 

Certificatie, keuring, normering: het lijkt complexe materie, zeker voor starters. Het belang ervan is daarenboven heel groot. De nieuwe wet op overheidsopdrachten geeft duidelijk de verantwoordelijkheid aan van de aanbestedende overheid hieromtrent. Om de bestaande opleidingstrajecten van werftoezichters en werfleiders te vervolledigen organiseert COPRO, onpartijdige certificatie-instelling, samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW en het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Wegenbouwkunde, een opleidingsdag voor nieuwkomers.

Doel: Vertrouwd maken met certificatie en vooral met de praktische dagdagelijkse toepassing ervan.

Doelgroep: Werftoezichters, werfleiders, projectleiders, e.d. met maximaal 2 jaar ervaring in deze functie.

Sprekers:

ir. Margo Briessinck - senior advisor, AWV Wegenbouwkunde.

ing. Kris Redant - researcher, OCW.

ing. Ruben Verbeke - verantwoordelijke digitalisering, COPRO.

ir. Bernard Cornet - business development engineer, COPRO.

Waar:

"The House to Be"
Zone1 Research Park 210/Z1, 1731 Asse
Gratis parking.

Wanneer:

Woensdag 4 maart 2020
Van 09u30 tot 15u30.

Aanbeveling:Gelieve uw laptop mee te brengen voor de praktische oefeningen.

Bijkomende informatie:

Kristien Vandenwouwer
a.i. COPRO - Project coördinator - Communication
kristien.vandenwouwer@copro.eu
M +32 (0)474 30 37 43


PROGRAMMA

9u30: ontvangst met koffie

10u00: onthaal en inleiding

10u30: voorschrijven en normalisatie

wegwijs in Standaardbestek 250

initiatie normalisatie

11u30: keuringen

keuringen a posteriori

tegenproeven

12u30: broodjeslunch

13u15: certificatie

principes en verantwoordelijkheden

systemen: BENOR, partijkeuring, CE-markering,...

14u00: praktische oefeningen op laptop

hoe controleren of een product is gecertificeerd?

wat zijn de technische eigenschappen?

mag het product gebruikt worden op de werf?

15u15: vragen/discussie

15u30: drink

Inschrijven:

www.copro.eu/nl/artikel/opleidingsdag-nieuwkomers-1

advertenties

advertenties