vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

2e editie evenement Your Roads Tomorrow

Publicatiedatum: 24-01-2020 11:50

Road Federation Belgium organiseert de 2e editie van het evenement "Your Roads Tomorrow" in de Waerboom te Groot-Bijgaarden op donderdag 20 februari 2020. U kan inschrijven tot 10 februari.

Programma:

13u00   Onthaal met koffie

Presentatie en moderatie door: 

dhrn. Luc Rens, Marc Van Brabant en Bernard Cornet

13u45    Welkomwoord en voorstelling van de Road Federation Belgium

Jo Vanmechelen, Voorzitter van Road Federation Belgium

14u00    De weg en de verbrandingsmotor zijn nog niet afgeschreven

Samuel Furfari, Hoogleraar geopolitiek van de energie aan de ULB, Voorzitter van de Europese Vennootschap van Ingenieurs en van Industriëlen

14u25    De tunnels in Brussel, hoe ver staan we?

ir. Vincent Thibert, Projectleider bij Brussel Mobiliteit

14u55    Het Oosterweelproject, een overzicht en stand van zaken

Luc Hellemans, CEO bij Lantis

15u30    Is een ongeval zoals in Genua ook in België mogelijk?

ir. Pierre Gilles, Inspecteur-generaal bij SPW Mobilité et Infrastructures - Département Expertises Structures et Géotechnique

ir. Paul Meekels, Afdelingshoofd bij MOW, Afdeling Expertise Beton en Staal

16u05    PANEL: de hoofden van de Besturen beantwoorden uw vragen 

ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer

ir. Etienne Willame, Directeur-generaal, SPW Mobilité et Infrastructures

ir. Christophe Vanoerbeek, Directeur-generaal, Brussel Mobiliteit

16u45    Dankwoord en conclusies

Jo Vanmechelen, Voorzitter van Road Federation Belgium

17u00    Receptie aangeboden door Road Federation Belgium

> Inschrijvingsformulier

Deelname is gratis. Aantal plaatsen is beperkt. Uiterste inschrijvingsdatum: 10 februari 2020.

 

Bron:

www.vlawebo.be/agenda/evenement/your-roads-tomorrow
www.rfbelgium.be/

advertenties

advertenties