vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Eerste Vlaamse opleiding rioolrenovatie start in Limburg

Publicatiedatum: 21-01-2020 10:42

Limburg wordt weldra een opleidingslabo voor rioolrenovatie. Op de Bouwcampus van Diepenbeek zal een nieuwe opleiding worden aangeboden om professionele rioolrenovatietechnici op te leiden. De aannemers Kumpen Renovatietechnieken, Van de Kreeke en DSSV in samenwerking met VLARIO, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB, zijn de initiatiefnemers van deze interessante en broodnodige opleiding.

bron foto: Kumpen Renovatietechniekenbron foto: Kumpen Renovatietechnieken

De overheid heeft de voorbije decennia geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel en in waterzuiveringsstations. Daardoor is de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verbeterd. Toch wordt nog 87% van het Vlaams oppervlaktewater door Europa als slecht beoordeeld. Het bestaande rioleringsnetwerk is bovendien op sommige plaatsen sterk verouderd.

De gevolgen laten zich steeds vaker voelen: dichtingen die het laten afweten en rioleringen die openbarsten leiden tot verzakkingen en zinkgaten. Als gevolg daarvan loopt vandaag bijna 16% van het huishoudelijk afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie zijn dus nodig.

De voorbije jaren zijn heel wat technieken op punt gesteld die de kwaliteit van rioolrenovatiewerken sterk verbeteren en minder hinder voor de omgeving met zich meebrengen. Om de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren en om innovatieve technologieën sneller in de praktijk toe te passen, wordt nu met provinciale subsidies een nieuwe opleiding ontwikkeld. De opgeleide riooltechnici zullen op het terrein instaan voor de uitvoering van rioolrenovatiewerken, aan de hand van de nieuwe technieken die ze hebben geleerd.

Tekort aan technisch geschoold personeel

Op dit moment is er nog een tekort aan technisch geschoold personeel voor deze rioolrenovatie. De opleiding richt zich zowel tot mensen die al in de bouwsector werken als tot werklozen. Er zijn zo'n 100 mensen nodig, dat aantal kan de komende jaren nog toenemen.

De nieuwe opleiding, die de naam Leiding4 meekreeg, is een samenwerking tussen VLARIO (het overlegplatform en kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen), Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB.

(bron: Kumpen Renovatietechnieken / Vlario / VRT)

advertenties

advertenties