vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Tijdig registreren op digitaal platform voor openbare aanbestedingen

Publicatiedatum: 13-11-2019 14:46

Vanaf 1 januari 2020 moet alle communicatie tussen de aanbesteder en aannemers met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure verplicht gebeuren via elektronische communicatiemiddelen. Dit geldt ook als de opdracht onder de zogeheten Europese drempels zou vallen. Deze algemene verplichting geldt al sinds 2018 voor opdrachten waarvan de geraamde waarde van de opdracht gelijk is of hoger is dan de drempels voor Europese bekendmaking, maar ze geldt vanaf volgend jaar dus ook voor de opdrachten die onder die drempels vallen. Wie regelmatig inschrijft op openbare aanbestedingen kan zich dus best zo snel mogelijk registreren op het digitale platform.

website public procurementwebsite public procurement

Er zijn enkel nog uitzonderingen voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Voor de indiening en ontvangst van offertes zal verplicht gebruik moeten worden gemaakt van een elektronisch platform: https://my.publicprocurement.be

(bron Bouwunie)

Meer info en handleidingen kan u hier vinden:

www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists
www.publicprocurement.be/nl/nieuws/verplicht-gebruik-van-elektronische-communicatiemiddelen
www.wegenbouw.be/links/5494/overheidsopdrachten-en-aanbestedingen

advertenties

advertenties