vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

FPRG stelt brochure over Menggranulaten voor

Publicatiedatum: 09-10-2019 14:40

FPRG, de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten, is als overkoepelende beroepsorganisatie de aanspreekbuis en voortrekker met betrekking tot het optimaal verwerken van puin en het realiseren van kwalitatief hoogstaande gecertificeerde eindproducten. In een nieuwe interessante brochure gaan zij dieper in op de toepassingsmogelijkheden van één van de eindproducten van deze stromen, namelijk de menggranulaten.

brochure FPRGbrochure FPRG

Onze maatschappij is volop in ontwikkeling. Grondstoffen worden schaarser en de klimaatopwarming vraagt een meer ecologische aanpak. De lineaire economie wordt geleidelijk aan vervangen door de circulaire economie. Hergebruik en recyclage winnen steeds meer terrein.
In onze steden vinden we een overvloed aan potentiële grondstoffen die in aanmerking komen voor urban mining. Eén van deze grondstoffen is het puin dat vrijkomt bij sloopwerken. 

In deze brochure gaat FPRG o.a. dieper in op de kwaliteitsvolle toepassingen van deze menggranulaten: lees de brochure.
 

https://www.fprg.be/wp-content/uploads/2019/10/Menggranulaten-V5.pdf
https://www.wegenbouw.be/artikelen/granulaat/1807
https://www.wegenbouw.be/artikelen/funderingsmateriaal/964

advertenties

advertenties