vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

FEBELCEM nodigt u uit op Provinciale Contactdag Beton in publieke ruimte en infrastructuur

Publicatiedatum: 07-10-2019 09:09

Al voor de 7e maal organiseert FEBELCEM de Vlaams-Brabantse Contactdag tijdens dewelke betontoepassingen in publieke ruimte en infrastructuur in de kijker worden gezet. Plaats van het gebeuren, op dinsdag 19 november, is het congrescentrum in het nieuwe onthaalpaviljoen van het recent gerenoveerde Afrikamuseum in Tervuren. In dit nieuwe gebouw, een realisatie van Tijdelijke Vennootschap Stéphane Beel Architecten, is beton al markant aanwezig. Traditiegetrouw ligt de focus op projecten en realisaties uit de gastprovincie, ditmaal dus Vlaams-Brabant. Niet alleen de klassieke wegenbouw komt aan bod maar ook de transportinfrastructuur in het algemeen en diverse voorbeelden uit de openbare ruimte. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor gemeentelijke toepassingen en landbouwwegen.

De prefab betonsector heeft heel wat te bieden voor de inrichting van stedelijke omgeving en pleinen, o.a. door het gebruik van grootformaattegels en prefab betonplaten. Verder is er aandacht voor de befaamde fietspadsteen en worden duurzame oplossingen voor waterbeheer voorgesteld.

Uiteraard blijft ook “kwaliteit” een sleutelbegrip in de promotie van betontoepassingen. Het gebruik van BENOR materialen, een degelijke ontwerpkennis en een nauwgezette uitvoering zijn onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen.

Op Europees vlak speelt EUPAVE, de European Concrete Paving Association, een belangrijke rol van belangenbehartiging, verbinding en kennisverspreiding. Zo blijven we ook op de hoogte van wat er zich afspeelt op internationaal niveau. Enkele klassieke en innovatieve ontwikkelingen in de betonwegenbouw zullen worden toegelicht, met lessen en conclusies voor onze Belgische markt.

"We maken graag een afspraak op 19 november a.s., om met u, als collega of partner uit de wegenbouw of publieke ruimte, een aangename en leerrijke dag door te brengen. Voor wie het vernieuwde museum wil ontdekken, is er mogelijkheid tot een gratis geleid bezoek, voorafgaand aan een lunch en de studienamiddag. Verdere netwerking is voorzien tijdens de pauzes en afsluitende receptie. Tot slot danken we de diverse overheden, organisaties en federaties, waarvan de logo’s hierboven vermeld staan, voor hun steun en medewerking aan dit event." (FEBELCEM)

Programma:

10.30 u Onthaal met koffie

11.00 u Geleid bezoek aan het Afrikamuseum

12.30 u Broodjeslunch

13.45 u Onthaalwoord dr. ir. Anne-Séverine Poupeleer, Afdelingshoofd, WEGEN EN VERKEER VLAAMS-BRABANT

14.00 u Grootformaattegels, geprefabriceerde betonplaten en andere prefab toepassingen voor de openbare ruimte dr.ir. Elia Boonen, Onderzoeker, OCW

14.25 u Toepassingen van beton op gemeentelijk niveau ing. Filip De Ryst, Hoofdprojectleider studiebureau, Intercommunale HAVILAND

14.50 u Kwaliteit in het ontwerp en de uitvoering van betonverhardingen dr.ir. Anne Beeldens, Zaakvoerder, AB-ROADS

15.15 u Koffiepauze 15.55 u Beton in Vlaams-Brabantse wegenbouwprojecten ing. Peter Vanderheyden, Projectmanager, WEGEN EN VERKEER VLAAMS-BRABANT

16.20 u Internationale trends in de betonwegenbouw – waar staat België? ir. Luc Rens, Raadgevend Ingenieur Infrastructuur, FEBELCEM

16.45 u Slotwoord ing. Luk Geeroms, COO COLAS BELGIUM & Voorzitter Wegenbouwers Brabant 17.00 u Receptie

Meer info / inschrijven (uitnodiging downloaden)

Adres: (GPS) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Leuvensesteenweg 13 3080 Tervuren +32 2 769 52 11 info@africamuseum.be https://www.africamuseum.be/nl/contact

Parking beschikbaar

Uitnodiging downloaden
www.febelcem.be

advertenties

advertenties