vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

B’RAIN belevingspark officieel geopend op site Eurodal te Grobbendonk

Publicatiedatum: 24-09-2019 09:15

Woensdag 11 september werd de B’RAIN belevingszone op de site van Eurodal te Grobbendonk officieel geopend. Samen met aanwezigen van onder meer Fluvius, Aquafin, verschillende architecten en gemeentes is meteen ook het open platform B’RAIN voorgesteld. B'RAIN is het resultaat van een samenwerking tussen Eurodal, Beton De Bonte, Tree Builders en Aquafix. Concrete oplossingen voor het intelligent beheer van water, groen en verharding op beperkte ruimte zijn top of mind bij deze 4 partners. 

Vélonet  (bron afbeeldingen: Eurodal)Vélonet (bron afbeeldingen: Eurodal)

Na een korte introductie krijgt Burgemeester Marianne Verhaert het woord. Zij heeft in het verleden als Project Manager bij Aquafin gewerkt en diverse gemeenten begeleid in fietspadtrajecten en de hiermee gepaard gaande problemen zoals doorlooptijden en kosten van onteigening. De fietsers moeten weg van de straat en de grachten moeten open blijven voor de opvang van hemelwater. Hierdoor ontstaat er plaatsgebrek. Vervolgens worden tijdrovende onteigeningsdossiers opgestart. Zij reflecteert deze issues meteen op het dossier van de gewestweg N13 tussen Nijlen en Herentals. Dit dossier is gestart in 2003, de eerste werken vingen aan in de lente van 2017 en onlangs werd 1/3 van het totale traject, nl. tussen Herentals en Grobbendonk, opgeleverd. Nog 2/3 te gaan dus. Zware onteigeningsdossiers, de overlast voor de buurt en de niet te vergeten economische impact voor diverse bedrijven en zelfstandig ondernemers ten spijt. Als huidig burgemeester van Grobbendonk, is zij vragende partij naar snellere en efficiëntere manieren om haar inwoners van nog meer overlast te kunnen sparen.

Meteen is de link gelegd naar 1 van de 3 oplossingen die de partners op de site tonen nl. Vélonet. Het idee komt van creatief brein en architect Luc Maes, die een vijftal jaar geleden op zoek was naar een partner om zijn innovatief gedachtengoed effectief vorm te geven. Met Eurodal en Beton De Bonte vond hij die partners. Het principe van Vélonet bestaat erin om daar waar nodig en tot het buffervolume vereist is, kamers in de gracht te plaatsen, weliswaar onder het fietspad. Deze kamers of betonnen bakken ontstaan in de productiehal van partner Beton De Bonte en zijn voorzien van infiltratiegaten waardoor het water verplicht wordt lokaal te infiltreren en geen kilometers verderop. Hierdoor blijft de grondwatertafel op peil. De grachten blijven hun functie van infiltratie en buffering behouden en in geval van een calamiteit zal deze beperkt blijven tot 1 of hooguit enkele kamers die eenvoudig gereinigd kunnen worden. In deze kamers is er tevens ruimte voor nutsvoorzieningen wat een gevoelige tijdswinst zou kunnen betekenen naast de breekwerken die steeds opnieuw dienen te gebeuren. Want we leggen over de kamers betonnen vloerplaten die dienst doen als een comfortabel fietspad. De voordelen op een rijtje: oude gracht wordt nieuwe gracht; geen onteigeningstraject; onderhoudsarm; plaats voor nutsleidingen en comfortabel fietsen.

Naast Vélonet wordt Hydrops 3.0 getoond; een combinatie van een open fundering met Eurodal vloerplaten. Het water wordt verzameld in gootplaten waarna het via de ingebouwde kolken en volgens het volvullingsprincipe naar een voorbehandelingsunit gaat. Het gezuiverde water verdeelt zich via een geperforeerde buis in de open fundering. Door het unieke bodemprofiel van deze fundering wordt deze niet belast met slibdeeltjes en krijgen we een groot infiltratieoppervlak. Het kenmerk van de hoge infiltratie maakt van Hydrops 3.0 een concept dat uitermate geschikt is voor plaatsen met hoge grondwaterstand, zware lasten en plaatsgebrek.

Vanuit de mogelijkheden van de “kamers” werd er doorontwikkeld tot het gebruik van voorbehandeling. Elke vorm van filtering kan hiermee gecombineerd worden zoals waterzuivering, ecologische filtering door een rietfilter of bacteriën en hergebruik. Partner Aquafix brengt hier de nodige expertise mee.

Als laatste innovatieve oplossing op de B’RAIN belevingszone wordt de aandacht gevestigd op slim groenbeheer. Het bedrijf Tree Builders leverde en installeerde namelijk speciale boombunkers waarin bomen voldoende ruimte krijgen zodat wortels naar beneden kunnen groeien en ze zo één grondvolume vormen met een natuurlijke water- en luchthuishouding.

Binnen de filosofie van B’RAIN wordt afgestapt van aansluitende zoneringen en volledig ingezet op   3-laagse zoneringen. B’RAIN kiest voor een degelijke en duurzame manier van verharden, ondergronds infiltreren en een slimme koppeling met hoogstammig groen.

B’RAIN wil inzetten op een variëteit aan oplossingen die toelaten om water te laten infiltreren en liefst zo veel mogelijk te hergebruiken. Het principe van Keep it, Share it is dan ook het motto van de 4 partnerbedrijven.

Het platform B’RAIN bestaat op dit moment uit 4 partners en wil een open platform zijn voor creatievelingen die naast de bestaande producten en systemen ook verder kijken naar nieuwe zaken  om deze al dan niet te gaan combineren en verder door te ontwikkelen tot duurzame toepassingen voor efficiënt water, ruimte, groen en verhardingsbeheer.

B’RAIN wil partner zijn van overheden, architecten, ontwikkelaars, nutsvoorzieningsbedrijven en meedenken in het ontwerpen van projecten rond “intelligent omgaan met ruimte”, “intelligent omgaan met water”, “intelligent groen toepassen” en “intelligent verharden”.

Schrijf hier in voor één van de 'Futureproef' rondleidingen op onze Belevingszone voor oplossingen rond regenwaterbeheer:

www.eurodal.be/nl/events

Elke vorm van filtering kan hiermee gecombineerd worden Elke vorm van filtering kan hiermee gecombineerd worden

Tree Builders leverde en installeerde speciale boombunkersTree Builders leverde en installeerde speciale boombunkers

advertenties

advertenties