vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Studievoormiddag 3D-frezen op 25 oktober 2019

Publicatiedatum: 12-08-2019 10:13

3D-frezen is een innovatieve en uitdagende stap naar de digitalisering van de wegenbouw. Daarom organiseert het OCW samen met de betrokken partners op vrijdag 25 oktober 2019 een studievoormiddag (casestudy) in de OCW-vestiging te Sterrebeek. Het programma, de praktische informatie en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in het najaar in de onlinecatalogus van de Belgian Road Academy.

bron foto: Colas Belgium (facebookpagina) bron foto: Colas Belgium (facebookpagina)

Een goede vlakheid is van cruciaal belang voor de veiligheid en het comfort van de weggebruiker. Bij de heraanleg van asfaltwegen is het dan ook belangrijk om de vlakheid van de aangebrachte verharding goed te beheersen. Het profiel van de bestaande weg dient doorgaans te worden aangepast. Daarbij mogen andere belangrijke parameters echter niet in het gedrang komen, bijvoorbeeld:

- naleving van de laagdikten tijdens de uitvoering;

- aansluitingen van de aangelanden (niveaus van de woningopritten).

Dat is niet steeds eenvoudig. Degelijk opmeten van de bestaande toestand en het ontwerpen van een goed uitvoeringsplan door een topograaf zijn daarom heel belangrijk. Dit werk is echter zeer intensief en bovendien tijdrovend.

Sinds kort is nieuwe technologie beschikbaar om dit in de toekomst te vergemakkelijken. Het OCW organiseert daarom samen met de betrokken partners een testcase om deze technologie in de praktijk te demonstreren en te toetsen.

3D-technologie

Met 3D-technologie kan de bestaande toestand veilig en zeer nauwkeurig worden gescand. Met de data wordt een 3D-model gemaakt. In dit model worden de nieuwe werkhoogten bepaald en door simulatie kan op eventuele problemen worden geanticipeerd. Het goedgekeurde uitvoeringsplan wordt ingelezen in de sturing van de machines op de bouwplaats. Met behulp van geolokalisatie (gps) kan de machine het uitvoeringsplan nauwgezet uitvoeren.

Demonstratieproject

Om het gebruik van deze technologie te demonstreren, organiseert het OCW samen met AWV, Topcon, Top-Off en Colas een demonstratieproject rond 3D-frezen. Tijdens de zomer van 2019 zal bij de vernieuwing van de asfaltverhardingen van de N725 in Lummen voor de sturing van de freeswerken 3D-technologie worden ingezet. Concreet zal de bestaande toestand op vier verschillende manieren worden opgemeten:

- het OCW zal metingen met de lengteprofielanalysator (APL) uitvoeren op de bestaande toestand;

- Topcon zal een scan maken met een mobile mapping scanner RD-M1;

- Top-Off zal een statische scan (Lidar) nemen en de manuele topografische metingen uitvoeren;

- AWV zal vóór de aanvang van de werken metingen met de laserprofielmeter (LPM) uitvoeren op het wegvak.

Uit de resultaten van de APL- en LPMmetingen worden de huidige vlakheidscoëfficiënten berekend. De APL-metingen zullen worden herhaald na de freeswerken en na de aanbrenging van de asfaltverhardingen. Met de data van de mobile mapping en de statische Lidarscanners zal het 3D-model worden gemaakt. Via simulaties zal het profiel van de weg worden aangepast om tot een zo vlak mogelijk eindresultaat te komen. Het nieuwe profiel zal in de freesmachine worden ingelezen. De freesmachine zal op variabele diepte frezen om de gewenste vlakheid te verkrijgen. Als extra doelstelling zal een verband worden gezocht tussen de APLmetingen en de data van de mobile mapping scanner. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de mogelijkheid om de vlakheidscoëfficiënten uit de scangegevens te berekenen. Wanneer de vlakheidscoëfficiënten en de bijbehorende niveauaanpassingen vooraf in het 3Dmodel kunnen worden berekend, kan op eventuele problemen worden geanticipeerd.

De betrokken partners vinden het belangrijk de verworven kennis en ervaringen te delen met de sector. Daarom wordt op vrijdag 25 oktober 2019 een studievoormiddag (casestudy) in de OCW-vestiging te Sterrebeek gehouden.

Volgende punten zullen aan bod komen tijdens deze studiedag:

. Frezen en de parameters die belangrijk zijn voor de kwaliteit

. Doel van het 3D-frezen en voorstel van de case

. De 3D-freestechnologie 

. De casestudie

. Resultaten van de vlakheidsmetingen

. De gebruikservaringen van de 3D-technologie als tool voor de topograaf

. Uitgangspunt van de wegbeheerder

. Samenvatting van de leringen uit deze testcase

Noteer alvast de datum in je agenda of laat via training@brrc.be weten dat je geïnteresseerd bent en een uitnodiging wenst te ontvangen.

www.brrc.be/nl/brac
www.topconpositioning.com/nl/paving-milling-and-compacting/milling/3d-systeem-voor-frezen

advertenties

advertenties