vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Basiscursus Grondmechanica 2019

Publicatiedatum: 07-08-2019 11:24

De opleiding "Basiscursus Grondmechanica" is een initiatief van de expertgroep Geotechniek van ie-net ingenieursvereniging, met de steun van WTCB en BGGG.  Deze cursus ordt gedoceerd om iedereen in staat te stellen zich vertrouwd te maken met een aantal grondmechanische begrippen zoals korrelspanningen, totaalspanningen, draagvermogen van ondiepe funderingen, zettingen, draagvermogen van palen. Voor het volgen van de cursus is geen voorkennis van geologie / grondmechanica vereist.

De gedoceerde begrippen zullen worden verduidelijkt aan de hand van getallenvoorbeelden. Van de cursisten wordt verwacht dat ze aan het einde van iedere les zelf eigenhandig een aantal oefeningen  oplossen. Tijdens de basiscursus Grondmechanica zullen alle begrippen worden bijgebracht waarvan de kennis vereist is voor het volgen van de Gevorderdencursus Grondmechanica (voorzien 2020) en de cursus Uitvoeringsaspecten van Funderingen (voorzien 2021).

Doelgroep

De basiscursus Grondmechanica richt zich tot alle personen die regelmatig in contact komen met grondmechanische problemen en die daaromtrent geen specifieke opleiding hebben gevolgd en ook tot diegenen die de eerder opgedane basiskennis willen opfrissen.

Meer info, programma en inschrijven:

www.ie-net.be/civicrm/event/info?reset=1&id=2488

advertenties

advertenties