vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Cursus: Goede ontwerpen van rioleringen leiden tot grotere efficiëntiewinsten

Publicatiedatum: 09-07-2019 08:48

Vlario organiseert dit najaar een cursus over het 'Ontwerp van Rioleringen'. Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven

bron foto: Wavinbron foto: Wavin

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd. Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels.

Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

U kan zich inschrijven voor de volledige opleiding of aanmelden voor aparte modules.

Data: september : 3,10,17 en 24, oktober : 1,8,15 en 22, november : 5,12,19 en 26
Locatie: Lubbeek, telkens van 17u. tot 20u.30 (Module 7 en 12 in Leuven)

Programma:

Module 1 Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters

Module 2 Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels

Module 3 Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken

Module 4 Materialenleer

Module 5 Hydraulische structuren, randvoorzieningen

Module 6 Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering

Module 7 Ontwerp van rioleringen in praktijk (geïllustreerd aan de hand van een aantal case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks)

Module 8 Beheer van regenwater

Module 9 DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + toelichting case

Module 10 RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater

Module 11 Verkavelingen

Module 12 Sirio (ontwerptool regenwater)

Volledig programma (pdf) :

www.vlario.be/site/files/downloads/Ontwerp-van-riolering_programma_2019.pdf
www.vlario.be/activiteit/ontwerp-van-riolering/

advertenties

advertenties