vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Willemen Infra test asfalt verrijkt met verjongingsmiddelen, bekijk de film

Publicatiedatum: 28-05-2019 11:29

Aan de Steenlandlaan in de haven van Antwerpen legde Willemen Infra een proefvak REjuveBIT aan. De werken kaderen in een Tetrafonds-project waarin onderzoek wordt verricht naar asfalt verrijkt met verjongingsmiddelen die de levensduur van het asfalt moeten verhogen. Dit soort proefvakken met verhoogde recyclingpercentages en nieuwe toepassingen demonstreren de innovatiedrang van de ganse wegenbouwsector. Bekijk de film over de plaatsing!

In totaal worden in Vlaanderen vijf proefvakken voorzien waar de verjongingstechnologie wordt toegepast. Aan de hand van die proefvakken wordt de technische impact van het gebruik van verjongingsmiddelen geëvalueerd op het niveau van het mengselontwerp, de mechanische eigenschappen en de traceerbaarheid. Bij elk proefvak worden drie secties gedefinieerd: een referentie, het gebruik van asfaltgranulaat en van de verjongingstechnologie gecombineerd met asfaltgranulaat. Willemen Infra legde donderdag 23/02/2019 in Beveren in samenwerking met Port of Antwerp en Cargill een proefvak aan met drie secties van ongeveer 150 meter.

 

Over REjuveBIT

Afgefreesd asfalt wordt doorgaans opnieuw in de productiecyclus van asfalt gebracht als asfaltgranulaat, voornamelijk in onderlagen. Met een gemiddeld hergebruikratio van 66% van asfaltgranulaat, is er nog een laatste stap nodig voor het optimaliseren van hergebruik en/of het verruimen van het toepassingsgebied, bijvoorbeeld door gebruik in toplagen. REjuveBIT toetst of het technisch, economisch en ecologisch gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector aanleiding kan geven tot een verhoging van het recyclingpercentage van vrijkomend asfaltgranulaat. De toetsing en marktsurvey van het aanbod van verjongingsmiddelen leidt vervolgens tot een ranking van potentiële verjongingsmiddelen voor de Vlaamse asfaltsector. Het project bestudeert de duurzaamheid op vlak van kwaliteit en levensduur, de financiële haalbaarheid, het ecologische profiel en de sociale effecten. De maatschappelijke meerwaarde is een betere instandhouding van de weginfrastructuur en een verlaagde ecologische voetafdruk bij een hogere productiehoeveelheid. Het project wordt gefinancierd door de begeleidingsgroep en VLAIO - Tetrafonds (HBC.2018.0021 RejuveBIT). Uitvoerende partners zijn UAntwerpen (RERS) en OCW (afd. BAC).

www.willemen.be/nl/nieuws/willemen-infra-test-asfalt-verrijkt-met-verjongingsmiddelen
Lees ook artikel over proefvak op de gewestweg N123 Retie-Kasterlee

advertenties

advertenties