vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Vlaanderen kan jaarlijks veel meer km straatriolering plaatsen met gelijkaardig budget volgens Kurio

Publicatiedatum: 02-04-2019 09:55

Als gevolg van de klimaatverandering wordt bewuster omgaan met water een van de grote uitdagingen van de komende decennia. De uitbouw van een performant en duurzaam rioleringsnetwerk is daarbij cruciaal om enerzijds problemen met droogte- en grondwaterstanden, maar anderzijds ook overstromingen op te vangen. Vlaanderen heeft 2,7 miljard EUR extra nodig voor rioleringen om de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2027 na te komen. KURIO, de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststof leidingsystemen, roept dan ook op meer in te zetten op kunststof als materiaal voor straatrioleringen. Als Vlaanderen resoluut kiest voor kunststof riolering, levert dit een jaarlijkse besparing van 50 miljoen euro op. Zowel de kostprijs voor materiaal als plaatsing daalt dan immers aanzienlijk. Zo kunnen jaarlijks meer kilometers riolering gelegd worden met hetzelfde budget.

bron afbeeldingen: Kurio vzwbron afbeeldingen: Kurio vzw

"Vlaanderen hinkt inzake het gebruik van kunststof rioleringen sterk achter op de buurlanden. Zo is het gemiddelde aandeel van kunststof leidingen in openbare rioleringen in de buurlanden ongeveer 60%, terwijl dit in Vlaanderen slechts 10% is. Willen we zuiver water tegen 2027, dan moeten rioolbeheerders hun traditionele materiaalkeuzes voor straatriolering in vraag stellen. Vanuit KURIO roepen we dan ook op om meer in te zetten op kunststof leidingen, deze kostenbesparing te realiseren en daardoor een wezenlijke bijdrage te leveren in het vinden van de 2,7 miljard EUR. Hierdoor kunnen we samen sneller de kwaliteit van het water in de Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig verbeteren," aldus Marc Eenens, directeur van KURIO.

Kunststof leidingsystemen zijn ideaal voor de uitbouw van een duurzaam rioleringsstelsel. "Door hun flexibel gedrag is na onderzoek vastgesteld dat zich tot 85% minder defecten voordoen. Dat budget voor herstellingen, zou dus gebruikt kunnen worden voor de aanleg van nieuwe rioleringen," stelt Marc Eenens. Rioleringen worden aangelegd in de ondergrond. Door overmatige belastingen, onvoldoende goede verdichting maar ook door structuurwijzigingen zoals verdroging van de bodem zijn er steeds meer verzakkingen die leiden tot zinkgaten. Kunststof leidingsystemen volgen grondzettingen, en vangen door hun flexibiliteit deze problematiek veel beter op dan starre rioleringsbuizen. Wat buigt, breekt niet! Dit wordt al decennialang bewezen in drinkwater- en gasleidingen waar kunststof het leidingmateriaal bij uitstek is.
Traditionele materiaalkeuze vertraagt uitbreiding rioleringen De keuze tussen het gebruik van starre materialen als beton en gres enerzijds of kunststof anderzijds, heeft een grote invloed op de totale kostprijs van rioleringsprojecten en dus ook op de waterfactuur van de burger. Toch blijven rioolbeheerders al te vaak nog kiezen voor traditionele materialen, terwijl vaststaat dat de aanleg daarvan duurder is dan die van kunststof leidingen. Door systematisch vast te blijven houden aan traditionele materiaalkeuzes wordt de uitbreiding en de upgrade van het Vlaamse rioleringsnetwerk vertraagd. Door te kiezen voor kunststof, kan met een gelijk budget meer riolering aangelegd worden. KURIO doet dan ook een oproep aan alle actoren in de rioleringssector om nu in een debat te gaan en deze besparing zo snel mogelijk te realiseren.

Over KURIO
De vzw KURIO (KUnststofRIOol) werd opgericht in het jaar 2000 en is een initiatief van de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststof leidingsystemen. Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld de kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van kunststof leidingsystemen en de veelvuldige toepassingsmogelijkheden te communiceren. Uitwisseling van kennis en ervaring, promotie van kwaliteitsnormen, certificatie en gerichte voorlichting leiden tot het optimaliseren van kunststof leidingsystemen. Dit geldt niet alleen voor productie, installatie, gebruik en vervanging maar ook voor het inzamelen en recycleren. Meer informatie op www.kurio.be.

https://www.kurio.be/
https://www.wegenbouw.be/categorie/producten/riolering-afwatering

advertenties

advertenties