vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

12 maart 2019 Studiedag Circulair beton: hoe ver staan we

Publicatiedatum: 01-03-2019 11:03

Deze studiedag wil een stand van zaken geven aangaande lopend onderzoek, innovatieve oplossingen in ontwikkelingen en concrete toepassingen in de praktijk rond 'meer circulair beton'. De studiedag wordt georganiseerd door ie-net in samenwerking met BBG en WTCB en wordt inhoudelijk mee vormgegeven vanuit het VIS-traject Circular.Concrete van het WTCB, financieel gesteund door het VLAIO, kaderend binnen de speerpuntcluster SIM Flanders.

bron afbeelding: ie-net.bebron afbeelding: ie-net.be

Beton kan als meest gebruikte bouwmateriaal in België een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de bouwsector en -praktijk. Enerzijds is het een belangrijk materiaal in de circulaire economie, gezien de vele mogelijkheden om kringlopen te sluiten bij de productie en aan het einde van het leven van beton. Anderzijds kunnen alternatieve en verbeterde grondstoffen (bindmiddelen, granulaten, ...) en bouwmethoden bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact.

In de voormiddag wordt gefocust op het wetenschappelijk onderzoek: welke ontwikkelingen zitten eraan te komen, hoe ver staan ze van concrete toepassing op de werf, waar is extra werk nodig ... . In de namiddag wordt dieper ingegaan op praktische toepassingen: er komen voorbeelden aan bod, alsook richtlijnen om als bouwprofessional zelf in projecten aan de slag te gaan met circulair beton.

Programma:

09.00u. : Aanmelding met koffie

09.30u. : Inleiding tot het thema
Jan Desmyter - Voorzitter expertgroep Civiele Techniek ie-net

09.40u. : Geopolymeren op basis van lokale grondstoffen: wat is mogelijk, wat (nog) niet?
Arne Peys - SREMat-KULeuven

10.05u. : Nieuwe cementvervangers in Vlaanderen - naar concrete toepassing?
Ruben Snellings - VITO

10.30u. : Nieuwe mogelijkheden met gerecycleerde granulaten: structurele toepassingen, prefab-beton, UHSB, ...
Jiabin Li - KULeuven Campus Brugge

11.00u. : pauze

11.15u. : Kunnen we de betonkringloop verlengen & optimaliseren?
Philip Van den Heede - UGent

11.40u. : Betonkringloop in Nederland: Focus op de fijne fractie en de inzet van innovatieve technologieën
Siska Valcke - TNO

12.05u. : Het volledig CO2-neutraal maken van de Europese beton- en cementsector : perspectieven (bijdrage via video conferentie)
Catherine De Wolf - smart living lab EPFL

12.30u. : broodjeslunch

13.30u. : Van innovatie en onderzoek naar een duidelijk toepassingskader voor de praktijk
Bram Dooms - WTCB

13.55u. : Kringloopbeton in praktijk: hoe begin je eraan? Toelichting via een case study (NONA – Mechelen)
Laura Kupers - WTCB

14.20u. : Sand2Sand: zandfractie van gerecycleerd beton hergebruiken in hoogwaardige toepassingen
Filip Props - OBBC

14.45u. : pauze

15.15u. : De Westhoek toont de (circulaire) weg
Pieter De Brabandere - De Brabandere Wegenbouw

15.40u. : Veranderingsgericht bouwen - beton als basisstructuur - Case study AZ Groeninge
Hilde Vermolen & Bert Van Boxelaere - OSAR Architects

16.05u. : Slotbeschouwingen : what’s next ?
Jeroen Vrijders - WTCB

 

Meer info - inschrijven:

www.ie-net.be/civicrm/event/info?reset=1&id=2399

advertenties

advertenties