vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Extra module Studiedag Betonstraatstenen op 26 maart 2019 te Gent

Publicatiedatum: 08-02-2019 10:36

De Belgische BetonGroepering (BBG) heeft extra module toegevoegd aan haar jaarlijkse Cursus Betonwegen. Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van betonwegen, de bepaling van de betonsamenstelling en het ontwerp van cementgebonden funderingen. Op 26 maart gaat een extra module door over 'Betonstraatstenen'.

foto: Ebema Aquapave waterdoorlatende betonstraatstenenfoto: Ebema Aquapave waterdoorlatende betonstraatstenen

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW)  en de Federatie van de Belgische Cementindustrie (FEBELCEM).

Deze cursus geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton) en FEBESTRAL.

Meer info en het volledige programma kan je vinden op:

www.gbb-bbg.be/nl/opleiding/cursus-betonwegen/cursus-betonwegen-2019-leuven/
https://www.bestratingsgids.be/keuze-verharding/betonklinkers
www.wegenbouw.be/artikelen/betonstraatstenen-betonklinkers-bkk/855

advertenties

advertenties