vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Infosessies nieuwe regelgeving voor de wegenbouwer en aannemer nutsinfrastructuur

Publicatiedatum: 30-10-2018 12:35

Voor het grondverzet (Vlarebo) en de sloop- en afbraakwerken (Tracimat) zijn nieuwe spelregels van kracht. Ook het Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten werd aangepast. Bouwunie organiseert infosessies rond dit thema, en neemt ook de proef op de som met de opmaak van het sloopopvolgingsplan en traceerbaarheid van puin afkomstig van infrastructuurwerken. Ook de juridische gevolgen op bestekken en prijzen komen aan bod.

bron afbeelding: Wegenbouw Goijens - Breebron afbeelding: Wegenbouw Goijens - Bree

Praktisch:

Disdag 13/11 te Melle (Eandis) en woensdag 14/11 te Antwerpen (SGS)

Vooraf inschrijven is nodig. De sessie is exclusief voor aannemers wegenbouw en nutsinfrastructuur. Elke sessie eindigt met een netwerkmoment.

 Inschrijven:

https://www.bouwunie.be/nl/session/Regelgeving-voor-wegenbouwer-en-aannemer-nutsinfra-Melle

https://www.bouwunie.be/nl/session/Regelgeving-voor-wegenbouwer-en-aannemer-nutsinfra-Antwerpen

 

Programma

19u | Onthaal

19u15 | Sloopbeheerorganisatie Tracimat onder de loep door Liesbeth Van Cauwenberghe (Tracimat)

Het kwaliteitsborgingssysteem / traceerbaarheid

Wat wordt van de aannemer verwacht?

Voorstelling van het digitaal portaal

19u30 | Aandachtspunten inzake grondverzet door Timothy Geerts (Grondwijzer)

Afgezeefde stenen uit grond met kwaliteit bouwkundig bodemgebruik: LMRP mits Verklaring

Wanneer kan een Verklaring LMRP afgeleverd worden?

Aandachtswerven / onvoorziene omstandigheden / ...

Procedure via niet-erkende TOP’s

Het nieuwe VLAREBO

Inkanteling bodemmaterialen: bagger- en ruimingsspecie, grond/bentonietslib & grondbrij

Start nieuw VLAREBO + overgangsbepalingen

19u50 | Aanpassing Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten door Johny De Nutte (Copro)

Wijzigingen acceptatievoorwaarden

Impact op productieproces en productcontroles

20u10 | Het sloopopvolgingsplan en traceerbaarheid van puin afkomstig van infrastructuurwerken door Philippe Keppens (AWV Afdeling wegenbouwkunde)

20u30 | Afsluitende netwerkreceptie

advertenties

advertenties