vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Studiedag kennisuitwisseling VLARIO-RIONED: ruimtelijke klimaatgevolgen in Vlaanderen en Nederland

Publicatiedatum: 13-09-2018 09:18

VLARIO en Stichting RIONED organiseren op donderdag 11 oktober 2018 voor de derde keer een Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema dit jaar gaat over klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen. Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komt de toename in verharde oppervlakten ten gevolge van de groeiende urbanisatie en problemen vanwege toename van hitte. Een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau is noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken.

Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag?

In de voormiddag wordt eerst het beleid van Vlaanderen en Nederland onder de loep genomen. Wat wordt er verwacht van de steden en gemeenten? Welke instrumenten zijn voorhanden? Hoe gaan we hiermee om? Met welke buien dienen we rekening te houden bij het ontwerp?

Uniek aan deze studiedag is dat de Vlaamse en Nederlandse bouwmeester samen aan tafel komen om hun ervaringen en ideeën te bespreken. Zij delen hun kennis en ervaring over klimaatverandering voor wat betreft de 'betonstop' en 'inbreiding'.

Tijdens de namiddag wordt het beleid in de praktijk omgezet en hierbij deelt de organisatie van enkele Vlaamse en Nederlandse steden hun aanpak rond de thema's hittestress, groen-blauwe dooradering van de stad en hemelwaterplannen. Er wordt ook een stadswandeling georganiseerd in Antwerpen over de groen-blauwe dooradering en hun lopende projecten.

Meer info en programma:

https://www.vlario.be/ruimtelijkeklimaatgevolgen/

advertenties

advertenties