vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Cursus basiskennis van beton

Publicatiedatum: 05-09-2018 15:22

Op vraag van de sector heeft de Belgische Betongroepering een nieuwe cursus opgezet die een opleiding over het geheel van de basiskennis van beton beoogt. De cursus duurt 7 halve dagen en staat open voor iedereen. Slagen in het examen leidt tot het behalen van het certificaat 'Basiskennis van Beton'.

De cursus vervangt op geen enkele wijze de bestaande cursus 'Betontechnologie' (op gevorderd niveau) die 2 maal per jaar (Nederlandstalige en Franstalige versie) door de Belgische Betongroepering georganiseerd wordt en telkens loopt over 11 (volle) dagen.

Deze cursus moet de deelnemers toelaten om een basiskennis over het materiaal beton te verkrijgen. Hij richt zich voornamelijk tot de nieuwkomers in de sector, al dan niet betrokken bij het productieproces of toepassingen van beton. De cursus beoogt het verwerven van basiskennis over de bestanddelen, de samenstelling, de eigenschappen, de duurzaamheid, het voorschrijven, de controle en certificatie en het verwerken van beton. Op een vereenvoudigde manier komen alle aspecten van de betontechnologie aan bod. Op die manier vormt deze cursus een goede voorbereiding voor de cursus betontechnologie op gevorderd niveau. De deelnemers zullen na het volgen van deze cursus beter vertrouwd zijn met het materiaal beton. Door hun grotere kennis zullen technische en commerciële contacten en besprekingen efficiënter verlopen. Zij zullen de aard en het belang van wensen, vragen en eventuele problemen met betrekking tot beton van medewerkers en klanten beter kunnen beoordelen en hierop preciezer kunnen inspelen.

Meer info en programma:

https://www.gbb-bbg.be/nl/opleiding/basiscursus/

advertenties

advertenties