vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Ook voor Stadsbader BENOR certificaat wegenbeton

Publicatiedatum: 06-07-2018 11:03

Stadsbader behaalde ook zijn BENOR certificaat wegenbeton, dit voor de mobiele betoncentrale, actueel gestationeerd in Zaventem. Dat meldt Copro vzw op haar website. Dit certificaat geeft de klanten het vertrouwen dat de geleverde betonmengsels aan alle voorschriften voldoen en alle vereisten nageleefd worden. PTV 850 beschrijft de technische voorschriften op het beton, toepassingsreglement TRA 50 beschrijft de manier waarop de productiecontrole dient te gebeuren.

Einde juni werd het BENOR-certificaat wegenbeton (betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen) ook uitgereikt aan de firma's Willemen Infra (betoncentrale mobiel West) en De Brabandere uit Veurne.

Voor deze producenten is dit een bevestiging van de kwaliteit van hun wegenbeton. De certificatie houdt tevens in dat de betonmengsels door de bevoegde Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, werden geregistreerd.

Tot op heden werden een tiental betonmengsels gecertificeerd voor bouwklassen B1-B5, B6-B10, BF en voor lijnvormige elementen, inclusief een mengsel met hoogwaardig betongranulaat.

Voorstudies maken een belangrijk onderdeel uit van het certificatieproces. Er dient vooraf te worden aangetoond dat elk mengsel voldoet aan de specifiek gestelde eisen. Op deze manier wordt een extra zekerheid ingebouwd dat de juiste producten voor de juiste toepassing worden gebruikt. Duurzaamheid (o.a. vorst- en dooizoutbestandheid) houdt ook een essentieel onderdeel van deze voorstudies in.

De certificaathouders kan u raadplegen op de website van COPRO. Producenten die zich wensen te laten certificeren kunnen contact opnemen met de certificatie-instellingen COPRO of Be-Cert.

Bron:

https://www.copro.eu/nl/news

advertenties

advertenties