vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte starten campagne Operatie Perforatie

Publicatiedatum: 13-03-2018 16:07

Met 'Operatie Perforatie' richten Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zich tot openbare besturen en iedereen die mee een stempel kan drukken op de inrichting van openbare en semi-openbare ruimten. We moeten ons denkpatroon omgooien en er ons van bewust zijn dat verharding enkel nog te verantwoorden is op plaatsen waar het niet anders kan. Er zijn al heel wat inspirerende voorbeelden maar er is ook nog genoeg potentieel.

afbeelding: operatieperforatie.beafbeelding: operatieperforatie.be

Het (gedeeltelijk) 'ontharden' van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen en particuliere opritten levert rechtstreekse, positieve effecten op. Waar verharding toch nodig blijft, kunnen in vele gevallen waterdoorlatende bestratingsmaterialen worden gebruikt.

Lokale besturen, bedrijven, organisaties, scholen, jeugdbewegingen en burgers kunnen met lokale acties en maatregelen een verschil maken. Zonder afhankelijk te zijn van bovenlokale beslissingen, heeft de optelsom van vele kleine onthardingsprojecten een gunstig gevolg op grotere schaal.

De Aquafin-prijs is een extra stimulans om ontharding op de beleidsagenda's te zetten. Waterdoorlatende inrichting van de openbare ruimte moet een automatisme worden. Vanaf 2019 wordt Operatie Perforatie uitgerold naar het grote publiek om ook bij particulieren die ommekeer te bereiken. Operatie Perforatie moet uiteindelijk leiden tot het verwijderen van een jaarlijks kwantificeerbare oppervlakte overtollige verharding in Vlaanderen gedurende de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Bron:

 

http://www.operatieperforatie.be/campagne/

advertenties

advertenties