vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

In 2018 voor 110 miljoen euro aan fietsinvesteringen

Publicatiedatum: 08-01-2018 16:05

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft in het voorbije jaar 2017 103 miljoen euro vastgelegd voor fietsinvesteringen. Hij rondt daarmee de 'magische kaap' van 100 miljoen euro, die lange tijd onbereikbaar leek. Een exhaustieve oplijsting van alle fietsinvesteringen van het afgelopen jaar maakt de fietsinvesteringen op gewestwegen heel concreet. "Dit is een historisch hoog bedrag. En volgend jaar wil ik de lat nog hoger leggen. In 2018 wil ik 110 miljoen  euro aan nieuwe fietsinvesteringen vastleggen. Maar bovenal hoop ik dat deze ambitie in 2018 ook als inspiratie dient voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma's en lokale bestuursakkoorden"

Als fietsland moet Vlaanderen vandaag alleen Nederland en Denemarken laten voorgaan. Vlamingen zijn echter vooral recreatieve en sportieve fietsers, die voor hun functionele verplaatsingen nog altijd voor de auto kiezen. "Vlaanderen is een fietsland in het weekend, maar niet tijdens de werkweek", beseft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Ik wil de Vlamingen harde argumenten geven om ook in het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets. Dat kan alleen door nog meer te investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen, die ervoor zorgen dat je met de fiets snel en comfortabel naar je werk of je school kan".

Toen Weyts in 2014 aantrad als minister werd er per jaar ongeveer 89 miljoen euro vastgelegd voor fietsprojecten langsheen gewestwegen. Lokale fietsinvesteringen zijn voor rekening van de steden en gemeenten. Weyts bespaarde geen cent op dat bedrag en nam zich voor om het investeringsbudget voor de fiets op te trekken. De 'magische kaap' van 100 miljoen euro leek voor fietsinvesteringen lange tijd onbereikbaar, maar in 2017, 2018 én 2019 moet die kaap telkens gerond worden. De fietsambitie van Weyts stootte toen op heel wat ongeloof. Weyts: "Ik ben dan ook tevreden dat ik die uitdaging ben aangegaan."

Een exhaustieve oplijsting van alle bedragen die in 2017 werden vastgelegd voor fietsprojecten toont zwart op wit aan dat er vorig jaar 103.692.420 euro werd geïnvesteerd voor fietsers. Weyts heeft de investeringslijstjes van al zijn diensten samengelegd: van het Agentschap Wegen en Verkeer (dat fietspaden aanlegt langs gewestwegen) tot De Vlaamse Waterweg (die jaagpaden transformeert tot fietssnelwegen). Zo investeert Weyts bijvoorbeeld in Antwerpen 3,15 miljoen euro in een fiets- en voetgangersbrug aan de Ijzerlaan, 1,87 miljoen euro in een fietsbrug aan het sluizencomplex Hasselt langs de fietssnelweg op Albertkanaalroute, 1,5 milljoen voor de herinrichting van Manitobalaan tot N317 in Wenduine, wordt op de N41 te Hamme 4,5 miljoen euro fietsinvesteringen geïnvesteerd en 4,3 miljoen euro voor de Zuidbrug in Halle aan het Kanaal Brussel-Charleroi.

"We maken de ambitie waar", zegt Weyts. "Volgend jaar wil ik de lat nog hoger leggen. In 2018 wil ik dan ook 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen vastleggen. Maar bovenal hoop ik dat deze ambitie in 2018 ook als inspiratie dient voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma's en lokale bestuursakkoorden."

(bron: benweyts.be)

advertenties

advertenties