vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Lonen & Opleidingen

  Opleidingen

 

   

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden om later een job als wegenwerker, bouwplaatsmachinist, ... uit te voeren?

Tot 18 jaar: 

> beroepssecundair onderwijs (> klik hier)

   

Vanaf 16 / 18 jaar (afhankelijk van type opleiding):

> alternerende opleidingen georganiseerd door het FVB (> klik hier)

> mentor opleidingen (peterschap) (> klik hier)

> beroepsopleidingen georganiseerd door de VDAB (> klik hier)

> interne opleidingen bij de aannemers 

  

Op de website van het Fonds voor Vakopleiding / Constructiv in de Bouwnijverheid (www.constructiv.be), kan u hieromtrent nog de nodige info terugvinden.

  

Een lijst met allerharde opleidingen met betrekking tot wegenwerken, kan u op volgende pagina terugvinden: klik hier  (bron: NAVB)

  

Voor info over leertijd (leercontract), kijk op www.leertijd.be 

 
 
     
     

  Lonen

 

 

Arbeiders

De loonbarema's van arbeiders in de bouwsector (paritair comité bouw - PC 124) worden onderverdeeld in 4 categorieën, afhankelijk van de opleiding:

. Cat. I - ongeschoolden

. Cat. IA

. Cat. II - geoefenden 

. Cat. IIA

. Cat III - geschoolden 1e graad 

. Cat IV - geschoolden 2e graad 

De bruto uurlonen worden ieder kwartaal geïndexeerd. De huidige barema's en speciale toeslagen kan u hier raadplegen:

> huidige uurlonen in de bouw en wegenbouw : klik hier

 

(bron: ACV Bouw).

   

Bedienden 

Bedienden uit de bouwsector ressorteren onder het 'Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden' of paritair comité 218.

De van toepassing zijnde loonbarema's kan u op volgende website terugvinden: klik hier (website Sociaal Fonds ANPCB).

 
 

advertenties

advertenties