vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Overheidsopdrachten en aanbestedingen

Publicatiedatum: 07-10-2010 18:05
Websites waar u aanbestedingen kan raadplegen en invoeren

Info over overheidsopdrachten bij Vlaamse Overheid: www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten


Website federale overheid mbt overheidsopdrachten, regelgeving, handleidingen, opleidingen enz.: www.publicprocurement.be


Platform e-Procurement (elektronisch publicatieplatform): enot.publicprocurement.be


Platform e-Tendering : eten.publicprocurement.be


Aanbestedingen Aquafin: www.aquafin.be/nl/Aanbesteding


Aanbestedingen Eandis: www.eandis.be/eandis/leverancier/


Bulletin der Aanbestedingen online: www.bda-online.be


Informatie en regelgeving overheidsopdrachten: www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten


Tenders electronic daily (Europese Unie): ted.europa.eu


Publications online (aanbestedingsportaal): www.publicatiesonline.be


Een private aanbesteding plaatsen: www.wegenbouw.be/aanbesteding/


--

advertenties

advertenties