vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Projectbeheer

Publicatiedatum: 15-07-2010 13:05

Interessante websites voor uw werf-/projectbeheer.

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (Vlaanderen): www.wegenenverkeer.be/standaardbestek


Aanvullende bepalingen Standaardbestek 250 gemeentelijke rioleringen : www.vlario.be/dossiers/bestekteksten/


Dienstorders en omzendbrieven Wegen en Verkeer Vlaanderen: klik hier


Typebestek 2000 (Brussels Hoofdstedelijk gewest): www.mobielbrussel.irisnet.be/tb-2011


Typebestek CCTRW99 (Wallonië): routes.wallonie.be/entreprise/


Vademecum Weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen: wegenenverkeer.be/vademecum-autosnelwegen


Standaardbestek 270 elektromechanische uitrustingen: www.wegenenverkeer.be/standaardbestek-270/


Standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw: klik hier


Brochure 'Geprefabriceerde voorgespannnen brugliggers: klik hier


Producten, bedrijven, leveranciers zoeken: http://www.wegenbouw.be/zoeken/zoek


Unieke werfmelding (aangifte van werven): www.socialsecurity.be/ddt/


Controle Inhoudingsplicht aannemers: www.socialsecurity.be/30bis/


Controle Erkenning aannemers: klik hier


Prijsherziening indexen, formules & coëfficiënt: klik hier


Kabel en Leiding Informatie Portaal voor Vlaanderen (KLIP): klip.agiv.be


Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt voor Brussel en Waals Gewest (KLIM): www.klim-cicc.be


Terminologie database Piarc o.a. vakgebied wegenbouw: www.piarc.org/en/Terminology-Dictionaries-Road-Transport-Roads/


Corpo controle bouwproducten: www.copro.eu


Benor kwaliteitslabel: www.benor.be


Certipro certificatie: www.certipro.be


Regelgeving grondverzet in Vlaanderen: www.ovam.be/grondverzet


Bodembeheerorganisatie Grondbank: www.grondbank.be


Bodembeheerorganisatie Grondwijzer: www.grondwijzer.be


Tracimat sloopbeheerorganisatie > traceerbaarheidssysteem: www.tracimat.be


Signaleren van werken (werfsignalisatie): wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-070599-werken


Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder > signalisatie, verkeerslichten, ... (website OCW): klik hier


 

advertenties

advertenties