vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Bouwverlof 2018

Bouwvakantie / Bouwverlof jaar 2018  (jaar 2017 kan u onderaan terugvinden)

Hierna de data voor het bouwverlof 2018:

Adm. arr. Brussel-Halle-Vilvoorde
Hoofdvakantie: 2 t/m 27 juli / 1 dag vrij te nemen
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Arr. Leuven
Hoofdvakantie: 9 t/m 27 juli / 3 dagen vrij te nemen
Snipperdagen: 4,5 en 6 april
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Provincie Antwerpen
Hoofdvakantie: 9 t/m 27 juli / 6 dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Provincie Oost-Vlaanderen (met uitzondering kantons Hamme en Lokeren)
Hoofdvakantie: 16 juli t/m 6 augustus / 2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
Snipperdagen: 4,5 en 6 april
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Kantons Hamme en Lokeren
Hoofdvakantie: 24 juli t/m 14 augustus / 1 dag individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
Snipperdagen: 4,5 en 6 april
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Provincie West-Vlaanderen
Hoofdvakantie: 16 juli t/m 3 augustus
Snipperdagen: 4,5 en 6 april / 29,30 en 31 oktober
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november


Provincie Limburg
Hoofdvakantie: 16 juli t/m 3 augustus / 6 dagen vrij te nemen
Snipperdagen: 4,5 en 6 april / 29,30 en 31 oktober
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november


Provincie Waals-Brabant
Hoofdvakantie: 2 t/m 27 juli / 1 vrije dag
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Provincie Henegouwen
Hoofdvakantie: van 9 t/m 30 juli (saldo 5 dagen) te vervolledigen met: - ofwel van 2 t/m 8 juli (saldo 0), - ofwel van 31 juli t/m 6 augustus (saldo 0)
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Arr. Luik-Huy-Waremme
Hoofdvakantie: - ofwel van 2 t/m 29 juli (saldo 1); - ofwel van 9 t/m 29 juli en saldo 6 dagen (*)
Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 4, 5 en 6 april en 29, 30 en 31 oktober (saldo 0)
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Arr. Verviers
Hoofdvakantie: -ofwel van 2 t/m 29 juli, en één vrije dag, vastgelegd
op ondernemingsvlak -ofwel van 9 t/m 29 juli, en 6 vrije dagen, vastgelegd op ondernemingsvlak (*)
Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 12, 13 en 14 februari en 29, 30 en 31 oktober (saldo 0)
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Provincie Namen
Hoofdvakantie: van 16 juli t/m 3 augustus (saldo 6)
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


Provincie Luxemburg
Hoofdvakantie: van 16 juli t/m 3 augustus (saldo 6) te vervolledigen met (te kiezen): -ofwel van 4 t/m 6 april (saldo 3) + 29 t/m 31 oktober (saldo 0) -ofwel van 17 t/m 21
december (saldo 1)
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli / 11 november door 2 november 


In de loop van de volgende weken zal het overzicht verder aangevuld worden met de bereikte regionale akkoorden.

Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

Inhaalrustdagen 2018
• dinsdag 2 januari, woensdag 3 januari, donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari
• dinsdag 3 april
• maandag 30 april (brug 1 mei)
• vrijdag 11 mei (brug Hemelvaart)
• maandag 24, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 december 2018

Feestdagen in 2018
• maandag 1 januari (Nieuwjaar)
• maandag 2 april (paasmaandag)
• dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid)
• donderdag 10 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
• maandag 21 mei (pinkstermaandag)
• zaterdag 21 juli (Nationale feestdag) ( > moet vervangen worden door beslissing van de regionale sociale partners of van de werkgever)
• woensdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
• donderdag 1 november (Allerheiligen)
• zondag 11 november (Wapenstilstand) ( > het Paritair comité legt de vervangingsdag verplicht vast op vrijdag 2 november)
• dinsdag 25 december (Kerstmis)
• dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaar)

Schoolvakanties 2018

Kerstvakantie: van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Krokusvakantie: van 12 tot en met 18 februari 2018

Paasvakantie: van 2 tot en met 15 april 2018 (paasmaandag: 2 april 2018)

Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 10 mei)

Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2018

Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018

 

Hierna de data voor het bouwverlof 2017:

Regio Hoofdvakantie Snipperdagen Vervanging feestdag
Adm. arr. Brussel-Halle-Vilvoorde -3 t/m 28 juli
-1 dag vrij te nemen
  -11 november door 13 november
Arr. Leuven -10 t/m 28 juli
-3 dagen vrij te nemen
10, 11 en 12 april -11 november door 13 november
Provincie Antwerpen -10 t/m 28 juli
-6 dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
  -11 november door 13 november
Provincie Oost-Vlaanderen (met uitzondering arr. Sint-Niklaas en de kantons Hamme en Lokeren) -10 t/m 31 juli
- 2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
10, 11 en 12 april -11 november door 13 november
Arr. Sint-Niklaas -10 t/m 31 juli
-2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
10, 11 en 12 april -11 november door 13 november
Kantons Lokeren en Hamme -24 juli t/m 14 augustus 
-1 dag individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
10, 11 en 12 april -11 november door 13 november
Provincie West-Vlaanderen -17 juli t/m 4 augustus
-2 vrije te kiezen dagen
10, 11 en 12 april / 3 november
 
-11 november door 2 november
Provincie Limburg -10 t/m 31 juli
-5 dagen vrij te nemen
   
Waals-Brabant -3 t/m 28 juli
-1 vrije dag
   
Provincie Henegouwen nog geen beslissing    
Arr. Luik-Huy-Waremme -ofwel van 3 t/m 31 juli (saldo 0);
-ofwel van 10 juli t/m 4 augustus en saldo 1 vrije dag, ofwel te vervolledigen met 7 augustus (saldo 0)
  -11 november door 14 augustus
Arr. Verviers -ofwel van 3 t/m 28 juli, en 1 vrije dag vastgelegd op ondernemingsvlak;
-ofwel van 10 juli t/m 28 juli en 6 vrije dagen vastgelegd op ondernemingsvlak (*)
(*) met de aanbeveling 3 van deze 6 dagen vast te leggen tijdens de
carnavalperiode (27 en 28 februari en 1 maart) (saldo 3)
 
Provincie Namen -17 juli t/m 4 augustus
-6 vrije dagen
   
Provincie Luxemburg -17 juli t/m 4 augustus
-6 vrije dagen *
(*) -ofwel van 27 februari t/m 3 maart en saldo 1 vrije
dag; -ofwel van 18 t/m 21 december en saldo 2 vrije dagen
 

 

Inhaalrustdagen 2017

dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 januari
donderdag 13 en vrijdag 14 april (vallen tijdens de paasvakantie)
vrijdag 26 mei (brug Hemelvaart)
vrijdag 22, dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december 2017.

 

Feestdagen 2017

zondag 1 januari (Nieuwjaar) - het Paritair comité legt de vervangingsdag verplicht vast op maandag 2 januari
maandag 17 april (paasmaandag)
maandag 1 mei (Feest van de arbeid)
donderdag 25 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
maandag 5 juni (pinkstermaandag)
vrijdag 21 juli (Nationale feestdag)
dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
woensdag 1 november (Allerheiligen)
zaterdag 11 november (Wapenstilstand) (moet vervangen worden door beslissing van de regionale sociale partners of van de werkgever)
maandag 25 december (Kerstmis)
maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaar)

Schoolvakanties 2017

- kerstvakantie: van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017;
- krokusvakantie: van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017;
- paasvakantie: van maandag 3 april 2017 tot en met zondag 16 april 2017;
- herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017;
- kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.

 

Schoolvakanties 2017, 2018 ...

Deze kan u raadplegen op volgende website: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties

 

Rustdagen 2018, 2019 en 2020
Het paritair comité van de bouwnijverheid heeft in het ontwerp van sectoraal akkoord 2017-2018 de volgende data vastgelegd voor de rustdagen 2018, 2019 en 2020:
2018
• dinsdag 2 januari, woensdag 3 januari, donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari
• dinsdag 3 april
• maandag 30 april (brug 1 mei)
• vrijdag 11 mei (brug Hemelvaart)
• maandag 24, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 december 2018
De feestdag van zondag 11 november 2018 wordt vervangen door vrijdag 2 november 2018.
2019
• woensdag 2 januari, donderdag 3 januari en vrijdag 4 januari
• vrijdag 19 april
• vrijdag 31 mei (brug Hemelvaart)
• vrijdag 16 augustus (brug 15 augustus)
• maandag 23, dinsdag 24, donderdag 26, vrijdag 27, maandag 30 en dinsdag 31 december 2019
2020
• donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari
• dinsdag 14 april
• vrijdag 22 mei (brug Hemelvaart)
• maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24, maandag 28, dinsdag 29,
woensdag 30 en donderdag 31 december 2020

Opmerking:

Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

(Bron: Bouwunie vzw)

advertenties

advertenties