vaksite voor bestrating, wegenbouw, grondwerk & civiele werken portaalsite van & voor de wegenbouwsector

Bouwverlof jaar 2020

Bouwvakantie / Bouwverlof jaar 2020  

Hierna de data voor het bouwverlof 2020  ;  deze van jaar 2019 kan u onderaan op deze pagina vinden:

Adm. arr. Brussel-Halle-Vilvoorde
Hoofdvakantie: 6 t/m 31 juli / 1 dag vrij te nemen
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Arr. Leuven
Hoofdvakantie: 13 t/m 31 juli / 3 dagen vrij te nemen
Snipperdagen: 15, 16, 17 april
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Provincie Antwerpen
Hoofdvakantie: 13 juli t/m 31 juli / 6 dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Provincie Oost-Vlaanderen (met uitzondering kantons Hamme en Lokeren)
Hoofdvakantie: 13 juli t/m 3 augustus / 2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
Snipperdagen: 15, 16, 17 april
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Kantons Hamme en Lokeren
Hoofdvakantie: 20 juli t/m 10 augustus / 2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
Snipperdagen: 15, 16, 17 april
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Provincie West-Vlaanderen
Hoofdvakantie: 20 juli t/m 7 augustus
Snipperdagen: 15, 16, 17 april / 3, 4, 5, 6 november
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Provincie Limburg
Hoofdvakantie: 13 juli t/m 31 juli / 6 dagen vrij te nemen
Snipperdagen: 4,5 en 6 april / 29,30 en 31 oktober
Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus ; 1 door 2 november


Provincie Waals-Brabant
Hoofdvakantie: 6 t/m 31 juli / 1 dag vrij te nemen
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag: 


Provincie Henegouwen
Hoofdvakantie: van 6 t/m 27 juli (saldo 5 dagen) te vervolledigen met (te kiezen): ofwel van 29 juni t/m 3 juli (saldo 0), ofwel van 28 juli t/m 3 augustus (saldo 0)
Snipperdagen: /
Vervanging feestdag:


Arr. Luik-Huy-Waremme
Hoofdvakantie: ofwel van 6 t/m 31 juli (saldo 1 dag: aanbeveling 3 november); ofwel van 13 t/m 31 juli en saldo 6 dagen (*)
Snipperdagen: (*) aanbeveling: 24 en 25 febr. en 15, 16 en 17 april en 3 november (saldo 0)
Vervanging feestdag:


Arr. Verviers
Hoofdvakantie: ofwel van 6 t/m 31 juli, en één vrije dag (aanbeveling: 3 november); ofwel van 13 t/m 31 juli, en 6 vrije dagen, vastgelegd op ondernemingsvlak (*)
Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 24, 25 en 26 februari, en 15, 16 en 17 april
Vervanging feestdag: 


Provincie Namen
Hoofdvakantie: van 13 t/m 31 juli (saldo 6 dagen)
Snipperdagen:
Vervanging feestdag:


Provincie Luxemburg
Hoofdvakantie: van 13 t/m 31 juli (saldo 6 dagen) te vervolledigen met (te kiezen): ofwel van 24 t/m 28 februari (saldo 1 dag); ofwel van 15 t/m 17 april (saldo 3 dagen); ofwel van 2 t/m 6 november (saldo 1 dag); ofwel van 14 t/m 18 december (saldo 1 dag)
Snipperdagen:
Vervanging feestdag:

Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

Inhaalrustdagen 2020

• donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari
• dinsdag 14 april
• vrijdag 22 mei (brug Hemelvaart)
• maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24, maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december 2020

Feestdagen in 2020
• woensdag 1 januari (Nieuwjaar)
• maandag 13 april (paasmaandag)
• vrijdag 1 mei (Feest van de arbeid)
• donderdag 21 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
• maandag 1 juni (pinkstermaandag)
• dinsdag 21 juli (Nationale feestdag)

• zaterdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming) (moet vervangen worden door beslissing van de regionale sociale partners of van de werkgever)
• zondag 1 november (Allerheiligen) (moet vervangen worden door beslissing van de regionale sociale partners of van de werkgever)
• woensdag 11 november (Wapenstilstand)
• vrijdag 25 december (Kerstmis)
• vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)

Schoolvakanties 2020-2021
- kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020;
- krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020;
- paasvakantie: van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020;
- herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020;
- kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

 

Rustdagen en vervanging feestdagen 2021 en 2022
Het paritair comité van de bouwnijverheid heeft in zijn vergadering van 9 januari 2020 de volgende data vastgelegd voor de rustdagen 2021 en 2022. Het PC besliste eveneens
enkele feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag te vervangen:
2021
• dinsdag 6, woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 april
• dinsdag 2 november en woensdag 3 november
• vrijdag 12 november (brug Wapenstilstand)
• vrijdag 24 december
• dinsdag 28, woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december 2021
Vervanging feestdagen
• De feestdag van zaterdag 1 mei 2021 wordt verplicht vervangen door vrijdag 14 mei 2021.
• De feestdag van zaterdag 25 december 2021 wordt verplicht vervangen door maandag 27 december 2021.
 

2022
• dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 januari
• donderdag 14 en vrijdag 15 april
• maandag 31 oktober en woensdag 2 november
• dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2022
Vervanging feestdagen
• De feestdag van zaterdag 1 januari 2022 wordt verplicht vervangen door maandag 3 januari 2022.
• De feestdag van zondag 1 mei 2022 wordt verplicht vervangen door vrijdag 27 mei 2022.
• De feestdag van zondag 25 december 2022 wordt verplicht vervangen door maandag 26 december 2022.


 

Schoolvakanties 2019, 2020 ...

Deze kan u raadplegen op volgende website: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties

 

Opmerking:

Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

(Bron: Bouwunie vzw)

advertenties

advertenties